Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1598/2004, stran 4445 DATUM OBJAVE: 15.4.2004

VELJAVNOST: od 1.5.2004 / UPORABA: od 1.5.2004

RS 37-1598/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/04

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.5.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1598. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
 
001-22-36/04
 
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
 
Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01 in 2/04 – ZZdrI) se v 1. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
"Ta zakon ureja tudi registracijo FFS, ki vsebujejo ali jih sestavljajo gensko spremenjeni organizmi, pod pogojem, da je izpust teh organizmov v okolje dovoljen na podlagi ocene tveganja za okolje v skladu z določbami predpisa, ki ureja gensko spremenjene organizme.
 
Uvoz FFS na območje Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in izvoz iz območja EU urejajo ta zakon in predpisi, ki urejajo uvoz na območje EU in izvoz iz območja EU določenih nevarnih kemikalij.".
 
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
"FFS se razvrščajo, pakirajo in označujejo v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.".
 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
 
"Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS, sporočanje, ki se nanaša na vsebino varnostnega lista in dobro laboratorijsko prakso ter njihov nadzor urejajo predpisi o kemikalijah.".
 
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 2. členu se v 2. točki za besedilom "proizvodih rastlinskega izvora," doda besedilo "v užitnih živalskih proizvodih,".
 
V 11. točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen rastlin iz prejšnje točke.".
 
Besedilo 15. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
15.
"Promet je vsaka dobava FFS odplačno ali brez plačila, razen skladiščenja ali razpolaganja pred odpremo, s carinskega območja držav članic EU ter uvoz FFS, ki pomeni vnos FFS na carinsko območje držav članic EU.".
 
Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
 
15.a
"Registracija FFS je predpisan postopek, s katerim pristojni organ po prejemu vloge vlagatelja registrira FFS za dajanje v promet in uporabo na ozemlju Republike Slovenije.".
 
V 19. točki se besedilo "Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano" nadomesti z besedilom "pristojni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, določen v skladu z uredbo vlade".
 

3. člen

 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so proizvodnja, skladiščenje in promet z neregistriranimi FFS dovoljeni, če so namenjena za uporabo v drugi državi članici EU ter je v tej državi članici FFS registrirano in ima ta država predpisan inšpekcijski nadzor glede registracije FFS.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window