Navigacija

Obrtni zakon (ObrZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-1868/1994, stran 3075 DATUM OBJAVE: 12.8.1994

VELJAVNOST: od 20.8.1994 / UPORABA: od 20.8.1994

RS 50-1868/1994

Verzija 18 / 18

Čistopis se uporablja od 27.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 - ZPDZC, 61/00, 42/02, 31/03 - odl. US, 18/04, 117/06 - ZDavP-2, 102/07, 30/13, 36/13

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.1.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1868. Obrtni zakon (ObrZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi obrtnega zakona (ObrZ)

 
Razglašam obrtni zakon, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. julija 1994.
 
Št. 012-01/94-107
 
Ljubljana, dne 6. avgusta 1994.
 
EPA 557
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

O B R T N I  Z A K O N (ObrZ)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja obrtne dejavnosti, pogoje za opravljanje obrtnih dejavnosti, domačo in umetnostno obrt, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja ter usposabljanja kadrov za potrebe opravljanja obrtne dejavnosti.
 

2. člen

 
(1)
Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v skladu s 5. členom tega zakona.
 
(2)
Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja se za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti zahteva ustrezna poklicna usposobljenost.
 
(3)
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi seznam obrtnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka in določi pogoje ustrezne poklicne usposobljenosti za opravljanje teh dejavnosti.
 
(4)
Določbe II., IV. in VIII.A poglavja, razen 42.c in 42.e člena tega zakona se uporabljajo samo za obrtne dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena.
 

5. člen

 
(1)
Obrtna dejavnost je tista dejavnost, za katero veljajo naslednje značilnosti:
 
-
da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
 
-
da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti po predhodni alinei in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
 
-
da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
 
-
da se opravlja trajno.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se dejavnost ne šteje za obrtno dejavnost, če:
 
-
jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija);
 
-
se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta;
 
-
če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena se dejavnosti finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, svetovanja (pravno, davčno, podjetniško in tehnično svetovanje ter projektiranje), zdravstva, socialnega varstva ter dejavnosti prometa in zvez, razen cestnega tovornega in potniškega prometa, ne štejejo za obrtno dejavnost.
 
(4)
Pri določenih storitvenih dejavnostih se lahko osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve celovitosti dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
 
(5)
Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije z uredbo iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.
 
(6)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za obrt, na svoji spletni strani objavi listo dejavnosti, ki se v skladu s tem členom običajno opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window