Navigacija
Portal TFL
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o bančništvu (ZBan-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 131-5487/2006, stran 14417 DATUM OBJAVE: 14.12.2006

VELJAVNOST: od 29.12.2006 do 24.6.2016 / UPORABA: od 1.1.2007

RS 131-5487/2006

Verzija 35 / 35

Čistopis se uporablja od 19.12.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11, 52/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 96/13, 25/15 - ZBan-2, 27/16 - ZSJV, 44/16 - ZRPPB, 71/16 - odl. US, 72/19 - ZPSVIKOB

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.12.2019
    DO nadaljnjega
 
 
 

5487. Zakon o bančništvu (ZBan-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o bančništvu (ZBan-1)

 
Razglašam Zakon o bančništvu (ZBan-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2006.
 
Št. 001-22-184/06
 
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O BANČNIŠTVU (ZBan-1)

 

9. POGLAVJE: STEČAJ BANKE

 

318. člen

(prepoved prisilne poravnave)

 
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave na podlagi zakona, ki ureja prisilno poravnavo gospodarskih družb.
 

321. člen

(banka prevzemnica)

 
(2)
Banka prevzemnica ima pravico do povrnitve dejanskih stroškov, povezanih z izplačilom zajamčenih vlog.
 

322.a člen

(prijava in obravnava terjatev)

 
(1)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja stečaj gospodarskih družb, se šteje, da so vse terjatve, ne glede na njihovo višino, iz naslova vlog, ki štejejo kot zajamčene po tem zakonu, prijavljene v stečajnem postopku z dnem predložitve zapisnika iz prvega odstavka 326. člena tega zakona sodišču.
 
(2)
Del terjatev iz prvega odstavka tega člena, ki presega višino zajamčenih vlog po tem zakonu, se obravnava v skladu z zakonom, ki ureja stečaj gospodarskih družb.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window