Navigacija

Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 116-5808/2007, stran 16500 DATUM OBJAVE: 17.12.2007

VELJAVNOST: od 1.1.2008 / UPORABA: od 1.1.2008

RS 116-5808/2007

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 12.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 116/07, 21/09, 111/09, 106/10, 42/16, 58/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.10.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

5808. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

 
 
Na podlagi 41. in 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo), 200. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - uradno prečiščeno besedilo), 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo), 52. člena v zvezi z 20. in 23. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter za izvrševanje drugega odstavka 209. člena in drugega odstavka 217. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
 

P R A V I L N I K
o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik ureja registracijo, tehnične preglede, označevanje in barvo motornih vozil ter traktorjev (v nadaljnjem besedilu: motorna vozila), priklopnih vozil ter traktorskih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: priklopna vozila), zrakoplovov in vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: plovila) Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), motornih in priklopnih vozil, bojnih vojaških vozil, nebojnih vojaških vozil za posebne namene in nebojnih vojaških vozil za splošne namene Slovenske vojske, motornih in priklopnih vozil ter plovil Civilne zaščite ter označevanje motornih in priklopnih vozil, delovnih in drugih strojev ter plovil iz popisa, ki se uporabljajo za obrambne potrebe oziroma za zaščito, reševanje in pomoč.
 
(2)
Vojaško vozilo je po tem pravilniku bojno ali nebojno motorno ali priklopno vozilo v predpisani barvi in z oznakami Slovenske vojske.
 
(3)
Bojna vojaška vozila so oklepna vozila Slovenske vojske na gosenicah ali na kolesih, nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje, ki se ne uporabljajo za civilne namene.
 
(4)
Nebojna vojaška vozila za posebne namene so taktična vozila Slovenske vojske, ki so namensko izdelana za potrebe vojske ter po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev, s posebno osvetlitvijo v skladu z vojaškimi standardi in opremo za samoizvleko.
 
(5)
Nebojna vojaška vozila za splošne namene so motorna in priklopna vozila Slovenske vojske, ki ne spadajo v kategorijo bojnih vojaških vozil in ne v kategorijo nebojnih vojaških vozil za posebne namene.
 
(6)
Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo in tehničnimi pregledi vojaških vozil ni urejeno s tem pravilnikom ali posebnimi predpisi o tehničnih pregledih vojaških vozil, se uporabljajo splošni predpisi.«.
 

2. člen

 
(1)
Vozila, zrakoplovi in plovila, ki se registrirajo in označujejo v skladu s tem pravilnikom so motorna in priklopna vozila, bojna in nebojna vojaška vozila, zrakoplovi ter plovila, ki jih uporablja Slovenska vojska, ministrstvo in Civilna zaščita Republike Slovenije.
 
(2)
Motorna in priklopna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva, ki so pretežno namenjena za civilne potrebe ter za zaščito, reševanje in pomoč, se registrirajo po splošnih predpisih.
 
(3)
Organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, določa, katera motorna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva se registrirajo in označujejo po tem pravilniku in katera po splošnih predpisih.
 
(4)
Organizacijska enota iz prejšnjega odstavka opravlja za motorna in priklopna vozila, zrakoplove in plovila ministrstva, ki se registrirajo po tem pravilniku, registracijo in zavarovanje v skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in zavarovalno pogodbo ter izdaja prometna dovoljenja, potrdila o obveznem zavarovanju, registrske tablice in zelene karte.
 
(5)
V Slovenski vojski naloge določene s tem pravilnikom ter notranjimi pravili opravljajo organizacijske enote, pristojne za vojaški promet in transport.
 
(6)
Uporabnik po tem pravilniku je organizacijska enota ministrstva, vojaško poveljstvo ali enota oziroma štab ali enota Civilne zaščite.
 

II. MOTORNA IN PRIKLOPNA VOZILA

 

5. Označevanje in barva motornih vozil

 

25. člen

 
(1)
Motorna vozila Civilne zaščite so modre barve in označena z opozorilno rumeno črto, oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, modro utripajočo ali vrtečo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov. Priklopna vozila Civilne zaščite so praviloma modre barve.
 
(2)
Tip modre barve iz prejšnjega odstavka je prometno modra 1 RAL 5017 in rumene Porche K 211. Barva je zaščitena in jo drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window