Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-983/2008, stran 2477 DATUM OBJAVE: 17.3.2008

VELJAVNOST: od 18.3.2008 / UPORABA: od 18.3.2008

RS 26-983/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.3.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/08

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.3.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. marca 2008.
 
003-02-3/2008-2
 
Ljubljana, dne 13. marca 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE (ZKGZ-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2) se v šestem odstavku 4. člena četrta in sedma alineja spremenita tako, da se glasita:
 
"– o vseh oprostitvah in olajšavah, priznanih v skladu s predpisi, ki urejajo dohodnino, ter o parcelah in katastrskem dohodku kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih ima fizična oseba v dejanski uporabi, iz podatkov Davčne uprave Republike Slovenije;
 
-
o pravnih osebah, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost (matično številko, davčno številko, ime in sedež, podatke o izplačanih plačah in amortizaciji) in fizičnih osebah iz druge in tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona (davčno številko, matično številko, osebno ime in naslov) iz Poslovnega registra Slovenije;".
 
Na koncu osme alineje se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
 
"– o fizičnih osebah (davčno številko, podatke o rezidentskem statusu zavezanca, naslov za vročanje, številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa, druge podatke o fizični osebi: zaposlena/nezaposlena, delodajalec, upokojenec) iz davčnega registra.".
 
Doda se novi deveti odstavek ki se glasi:
 
"Zbornica mora s podatki, ki so davčna tajnost, ravnati v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 5. člena se:
 
-
na koncu prve alineje pred podpičjem dodajo besede "Kostanjevica na Krki";
 
-
na koncu pete alineje pred podpičjem doda beseda "Gorje";
 
-
na koncu šeste alineje pred podpičjem dodata besedi "Log - Dragomer";
 
-
na koncu osme alineje pred podpičjem doda beseda "Apače";
 
-
na koncu devete alineje pred podpičjem dodata besedi "Renče - Vogrsko";
 
-
na koncu desete alineje pred podpičjem doda besedilo "Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno";
 
-
na koncu dvanajste alineje pred podpičjem doda besedilo "Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane";
 
-
na koncu trinajste alineje pred podpičjem dodajo besede "Rečica ob Savinji".
 

3. člen

 
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji besedilo "v letu 1998 najmanj 20.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "v letu 2007 najmanj 167 eurov".
 
V tretjem odstavku se za besedo "kmetijsko" dodata vejica in besedilo "gozdarsko oziroma ribiško", za besedama "po prvem" pa se dodata besedi "ali drugem".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window