Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 129-5392/2004, stran 15391 DATUM OBJAVE: 3.12.2004

VELJAVNOST: od 18.12.2004 do 3.9.2010 / UPORABA: od 18.12.2004

RS 129-5392/2004

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 4.9.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08, 70/10

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.9.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

5392. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

 
Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa način obračunavanja, določanja višine, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je posledica odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov, ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
 
(2)
Onesnaževanje okolja iz prejšnjega odstavka je onesnaževanje tal s količino odloženih odpadkov in onesnaževanje zunanjega zraka z emisijo metana zaradi odloženih biološko razgradljivih odpadkov.
 

2. člen

 
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
 
1.
odpadki so odpadki iz predpisa o ravnanju z odpadki;
 
2.
inertni odpadki so inertni odpadki iz predpisa o odlaganju odpadkov;
 
3.
biološko razgradljive sestavine odpadkov so biološko razgradljive sestavine odpadkov iz predpisa o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
 
4.
komunalni odpadki so odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;
 
5.
odlagališče je odlagališče odpadkov iz predpisa o odlaganju odpadkov;
 
6.
obstoječe odlagališče je obstoječe odlagališče iz predpisa o odlaganju odpadkov;
 
7.
obdelava odpadkov je vsak fizikalen, termičen, kemičen ali biološki proces, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo. Izločevanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov in sežiganje ali sosežiganje odpadkov ni obdelava odpadkov;
 
8.
enota obremenitve tal z odlaganjem odpadkov je enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje in odmero okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve tal);
 
9.
enota obremenitve zraka z emisijo metana iz odlagališč odpadkov je enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje in odmero okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve zraka);
 
10.
javna služba je občinska gospodarska javna služba zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov ali državna gospodarska javna služba sežiganja komunalnih odpadkov;
 
11.
infrastruktura javne službe so naslednji objekti in naprave za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov: zbiralnica ločenih frakcij, sortirnica odpadkov, kompostarna, objekti in naprave zbirnih centrov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov, objekti in naprave za fizikalno, termično, kemično ali biološko obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem in odlagališče nenevarnih odpadkov ter objekti in naprave za sežiganje komunalnih odpadkov, ostankov njihove predelave ter muljev komunalnih čistilnih naprav;
 
12.
upravičeni stroški so stroški gradnje objektov in nabave naprav infrastrukture javne službe v lasti občine ali države;
 
13.
investicijska dokumentacija je investicijski program in drugi dokumenti, ki jih je treba v času priprave investicije v infrastrukturo javne službe izdelati v skladu s predpisi s področja javnih financ, ki urejajo izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, in v skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki;
 
14.
investicijski projekt občine je skupek aktivnosti za gradnjo novih ali obnovo obstoječih objektov infrastrukture javne službe na območju posamezne občine ali več občin, če gre za skupno infrastrukturo več občin, ki predstavlja v okviru operativnih programov varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki zaokroženo celoto in za katero so predvideni tudi viri iz plačil okoljske dajatve, pri tem pa je določen datum začetka projekta in njegov zaključek s predajo v uporabo in končnim obračunom;
 
15.
načrt razvojnih programov države na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov države) je sestavni del državnega proračuna in ga sestavljajo projekti in programi ravnanja s komunalnimi odpadki, za katere je predvideno financiranje ali sofinanciranje iz sredstev državnega proračuna in je prikazan najmanj za obdobje štirih let;
 
16.
načrt razvojnih programov občine na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov občine) je sestavni del občinskega proračuna in ga sestavljajo projekti in programi ravnanja s komunalnimi odpadki, prikazani najmanj za obdobje štirih let. Načrt razvojnih programov občine mora biti usklajen z načrtom razvojnih programov države.
 

3. člen

 
(1)
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja z odpadki, odloženimi na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke.
 
(2)
Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije.
 
(3)
Prihodki proračuna Republike Slovenije, dobljeni s plačili okoljske dajatve iz prvega odstavka tega člena, so namenski prejemki državnega proračuna za izvedbo operativnih programov varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, vključno z izvedbo pripravljalnih del vključno z izdelavo projektne dokumentacije, največ v višini, ki ne presega 4% vrednosti investicije za gradnjo ter z izvedbo gradnje objektov infrastrukture državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window