Navigacija

Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-4133/2003, stran 13221 DATUM OBJAVE: 19.9.2003

VELJAVNOST: od 4.10.2003 / UPORABA: od 4.10.2003

RS 91-4133/2003

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 30.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/03, 82/05, 85/10, 94/13

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.11.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4133. Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa varo­vanega območja, podrobnejše pogoje za izvajanje uradnih sis­tematičnih raziskav, zahteve za premeščanje določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v varovanem območju in preko varovanega območja ter seznam varovanih območij v skladu z:
 
-
Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za preme­ščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predme­tov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 24);
 
-
Direktivo Komisije 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8. 1992, str. 37) in
 
-
Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (Prenovitev) (UL L št. 193 z dne 22. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 355/2012 z dne 24. aprila 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju va­rovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 113 z dne 25. 4. 2012, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 690/2008/ES).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ter izrazi, ki imajo naslednji pomen:
 
-
posebno nadzorovana območja so okužena, ogrožena ali neokužena območja, kjer se na predpisan način zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin in posebni nadzor škodljivih organizmov;
 
-
varovana območja so neokužena območja in območja z nizko stopnjo pojavljanja škodljivih organizmov, kjer eden ali več škodljivih organizmov ni ustaljenih, kljub ugodnim razmeram za naselitev ali območja, v katerih obstaja nevarnost, da se bodo določeni škodljivi organizmi ob ugodnih ekoloških razmerah naselili na določenih rastlinah, kljub dejstvu, da ti organizmi niso ustaljeni. Seznam varovanih območij in obdobja veljavnosti varovanih območij je dosegljiv pri Upravi Repub­like Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) in na njeni spletni strani;
 
-
škodljivi organizmi so organizmi, ki so našteti v Prilogi I Uredbe 690/2008/ES, in organizmi, določeni s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih pred­metov;
 
-
posebni nadzor škodljivih organizmov je uradni postopek sistematičnega zbiranja in shranjevanja podatkov o navzočnosti škodljivih organizmov, ki se izvaja na podlagi inšpekcijskih pregledov, načrtovanega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin in sistematičnih raziskav;
 
-
sistematična raziskava je uradni postopek ugotavljanja zdravstvenega stanja rastlin, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju z namenom, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali vrsta škodljivega organizma, ki je navzoča na posameznem območju;
 
-
sistematični nadzor škodljivih organizmov je posebni nadzor škodljivih organizmov, ki se izvaja na območju, kjer je bila ugotovljena prisotnost škodljivih organizmov, ter obsega sistematične raziskave in ukrepe za zatiranje in preprečevanje njihovega širjenja.
 

3. člen

(seznami)

 
(1)
Seznami, ki se nanašajo na varovana območja, so:
 
-
seznam I.B in II.B o škodljivih organizmih, katerih vnos v določena varovana območja je prepovedan;
 
-
seznam III.B o rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, katerih uvoz iz določenih držav v določena varovana območja je prepovedan;
 
-
seznam IV.B o posebnih fitosanitarnih zahtevah za določena varovana območja;
 
-
seznam V.A.II o rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, za katere se izda rastlinski potni list z oznako "ZP" in kodo škodljivega organizma iz priloge I Uredbe 690/2008/ES, za katerega je varovano območje priznano.
 
(2)
Seznami iz prejšnjega odstavka so določeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), z vsemi spremembami.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window