Navigacija

Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3828/2003, stran 11863 DATUM OBJAVE: 14.8.2003

VELJAVNOST: od 29.8.2003 / UPORABA: od 29.8.2003

RS 80-3828/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.8.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/03

Časovnica

Na današnji dan, 16.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.8.2003
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3828. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev

 
 
Na podlagi 199. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta sklep določa vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o okoliščinah in dejstvih, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje, investicijskimi skladi in premoženjem dobro poučenih vlagateljev in potrebnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Agencije na podlagi 197. in 198. člena in v zvezi s tretjim odstavkom 52. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZISDU-1).
 

II. SPROTNO POROČANJE

 

2. člen

 
(1)
Družba za upravljanje mora najpozneje v 3 delovnih dneh obvestiti Agencijo o dejstvih in okoliščinah, ki se nanašajo na družbo za upravljanje in investicijske sklade, ki jih upravlja, in sicer s pisnim poročilom, zlasti o naslednjih dejstvih oziroma dogodkih:
 
1.
spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, s predložitvijo kopije predloga za vpis v sodni register;
 
2.
spremembah podatkov, ki so bili vpisani v sodni register, s predložitvijo sklepa sodišča oziroma rednega izpiska iz sodnega registra;
 
3.
sklicu skupščine investicijske družbe z navedbo datuma in mesta zasedanja skupščine in s predložitvijo dnevnega reda in predlogov sklepov skupščine;
 
4.
sklepih, sprejetih na skupščini investicijske družbe;
 
5.
razrešitvi in imenovanju članov uprave družbe za upravljanje z navedbo datuma razrešitve starega člana uprave oziroma imenovanja novega člana uprave, imena razrešenega člana uprave ter imena, datuma rojstva naslova stalnega in začasnega prebivališča novega člana uprave.
 

III. MESEČNO POROČANJE

 

3. člen

Poročanje o družbi za upravljanje in investicijski družbi

 
(1)
Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu poslati Agenciji poročilo o naslednjih dejstvih oziroma dogodkih, ki so nastopili v preteklem mesecu:
 
1.
seji nadzornega sveta družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika te seje, z vsemi prilogami k zapisniku vred;
 
2.
seji nadzornega sveta investicijske družbe s predložitvijo zapisnika te seje, z vsemi prilogami k zapisniku vred;
 
3.
sklepih ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma skupščini družbe za upravljanje s predložitvijo sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma zapisnika skupščine družbe za upravljanje, z vsemi prilogami k zapisniku vred;
 
4.
skupščini investicijske družbe s predložitvijo zapisnika skupščine, z vsemi prilogami k zapisniku vred;
 
5.
spremembi pogodbe o upravljanju investicijske družbe s predložitvijo pogodbe ali ustreznega dodatka k pogodbi;
 
6.
spremembi statuta oziroma družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi družbe za upravljanje s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;
 
7.
sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o članstvu s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
 
8.
sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe z depozitarjem o hrambi vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki so izdani kot pisne listine, s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
 
9.
sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s pooblaščenim udeležencem o opravljanju storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih instrumentov za račun investicijskega sklada s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
 
10.
javni objavi pravnih in poslovnih dogodkov, revidiranih letnih in polletnih poročil ter drugih obvestil na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, Št. 110/02), ki se nanašajo na poslovanje družbe za upravljanje oziroma investicijskih skladov v preteklem mesecu, z navedbo datuma objave, mesta objave in kratke vsebine objave;
 
11.
začetku veljavnosti dokumentov, h katerim daje soglasje Agencija, s predložitvijo čistopisov teh dokumentov.
 
(2)
Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
 
1.
firmo in sedež družbe za upravljanje;
 
2.
mesec in leto, na katerega se nanaša poročilo;
 
3.
datum in opis vsakega posameznega dejstva oziroma dogodka, ki je predmet poročanja, z izjemo datuma in opisa posameznega dejstva oziroma dogodka iz 10. točke prvega odstavka tega člena;
 
4.
popis listin, ki so priložene poročilu.
 
(3)
Kadar v preteklem mesecu ni nastopil nobeden izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje v roku iz prvega odstavka tega člena sporočiti Agenciji, da v obdobju, na katero se nanaša poročilo, ni nastopil noben izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window