Navigacija

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2321/2004, stran 6825 DATUM OBJAVE: 7.5.2004

VELJAVNOST: od 8.5.2004 / UPORABA: od 8.5.2004

RS 51-2321/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/04

Časovnica

Na današnji dan, 7.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.5.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2321. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena in četrtega odstavka 23. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
 

PRAVILNIK o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi*

 

1. člen

 
V Pravilniku o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi (Uradni list RS, št. 73/02) se v 2. členu v drugem odstavku za točko m) dodajo nove točke n) do z), ki se glasijo:
 
"n)
vmesni produkt proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: intermediat) je kemijska snov, ki je proizvedena izključno za kemijski proces in porabo in/ali uporabo v kemijskem procesu z namenom, da se pretvori v drugo(-e) kemijsko(-e) snov(-i),
 
o)
"emisija" pomeni sproščanje snovi iz sistema, na primer, kadar je sistem poškodovan. Da bi zagotovili najvišjo raven zaščite za delavce in okolje, mora biti osnovni cilj kar največje zmanjšanje emisij, tako da se proces izvaja v strogo zaprtem sistemu,
 
p)
"izpostavljenost" se nanaša na tisto, kar se zgodi s snovjo po emisiji, bodisi v širše okolje bodisi da bi se snov potencialno lahko vdihavala ali prišla v stik s kožo delavca. Če predvidevamo, da lahko pride do emisij, je treba z ustreznimi tehnikami izvajati strog nadzor izpostavljenosti, pri čemer je treba ravnati po previdnostnem načelu, da se za fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke lastnosti, ki niso bile preskušene, domneva, da so nevarne,
 
r)
"vgrajeni izpušni prezračevalni sistem" je izpušni prezračevalni sistem zaprtega tipa, ki se uporablja skupaj z zaporami, ogradami, ohišji, vsebniki itn., z namenom zadrževanja kemikalij v notranjosti zaprte funkcionalne enote. Odprtine, povezane s procesom, morajo biti čim manjše. Moč odvajanja in zračenja mora biti tolikšna, da je v sesalni enoti dovolj podtlaka, ki zagotavlja zajetje in odvod vseh plinov, hlapov in/ali prahu. Preprečeno mora biti uhajanje odvedenih nevarnih snovi nazaj v delovno območje. To pomeni, da se prepreči nevarnim snovem, da bi uhajale iz zaprte funkcionalne enote v delovno območje,
 
s)
"visoko učinkovito izpušno prezračevanje" je izpušni prezračevalni sistem odprtega in pol odprtega tipa, ki je dimenzioniran tako, da kemikalije ostajajo znotraj zajetja. To pomeni, da se prisotnost kemikalij v ozračju delovnega prostora praktično lahko izključi,
 
š)
"učinkovit izpušni prezračevalni sistem" je izpušni prezračevalni sistem odprtega in pol odprtega tipa, ki je dimenzioniran tako, da kemikalije ostajajo znotraj zajetja, t.j. da se prisotnost kemikalij v ozračju delovnega prostora v večji meri lahko izključi oziroma, da je to v okviru mejnih vrednosti,
 
t)
"drug izpušni prezračevalni sistem" je izpušni prezračevalni sistem odprtega in pol odprtega tipa, ki je dimenzioniran tako, da prisotnosti kemikalij v ozračju delovnega prostora ni mogoče izključiti,
 
u)
"oblike uporabe z nizkimi emisijami" so na primer:
 
-
embalaža za enkratno uporabo, t. j. nevarna snov je zaprta v primerni embalaži, in dodaja v reakcijski sistem skupaj z embalažo brez odpiranja embalaže,
 
-
sprememba oblike formulacije, t.j. snov se uporablja na primer v pastozni obliki ali v obliki granulata, namesto v obliki prahu,
 
-
"master batch"; to pomeni, da je nevarna snov obdana s plastičnim matriksom, ki preprečuje neposredni stik z nevarno snovjo. Sam plastični matriks ni nevarna snov. Možna pa je abrazija plastičnega matriksa s tem tudi nevarne snovi,
 
v)
"uporabe brez emisij" so na primer "master batch"-i, kjer ne prihaja do abrazije, t.j. plastični matriks je tako odporen na abrazijo, da je preprečeno sproščanje nevarne snovi,
 
z)
"tehnično neprepusten" se uporablja za podenoto, če med preskušanjem, monitoringom ali preverjanjem tesnjenja, ki se izvede za posamezno uporabo, npr. tako da se uporabi penilna sredstva ali opremo za iskanje/označevanje puščanja, ne opazi puščanja. Sistemi, podsistemi in funkcionalni elementi so tehnično neprepustni, če je stopnja puščanja <0,00001 mbar *l*s(na –1)."
 

2. člen

 
V 3. členu se za besedo "promet" dodata besedi "ali uvažajo".
 

3. člen

 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window