Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-845/2008, stran 2091 DATUM OBJAVE: 7.3.2008

VELJAVNOST: od 8.3.2008 / UPORABA: od 1.3.2008

RS 23-845/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/08

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.3.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

 
 
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

 

1. člen

 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07 in 7/08) se v 2. členu v tabeli doda nov izraz Z571, ki se glasi:
 
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z571 |osnovna plača  |osnovna plača, povečana za           |
|      |– za obračun   |(Z560+Z570)                          |
|      |VI             |                                     |
+------+---------------+-------------------------------------+
                                                            «.
 
V tabeli se besedilo pod šiframi Z107, Z108, Z111, Z114, Z115, Z271, Z560 in Z570 spremeni tako, da se glasi:
 
»
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z107 |skupna razlika |(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106  |
|      |za odpravo     |je Z107 = Z070 – Z106                |
|      |nesorazmerja   |ali                                  |
|      |               |(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106  |
|      |               |je Z107 = Z116 – Z106                |
|      |               |ali                                  |
|      |               |(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106  |
|      |               |je Z107 = Z118 – Z106                |
|      |               |ali                                  |
|      |               |(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106  |
|      |               |je Z107 = Z571 – Z106                |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z108 |osnovna plača  |(1) Z070 – Z113                      |
|      |za obračun V   |ali                                  |
|      |               |(2) Z116 – Z113                      |
|      |               |ali                                  |
|      |               |(3) Z118 – Z113                      |
|      |               |ali                                  |
|      |               |(4) Z571 – Z113                      |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z111 |primerljivi    |49.f člen ZSPJS                      |
|      |znesek plače,  |                                     |
|      |določen po     |                                     |
|      |predpisih in   |                                     |
|      |kolektivnih    |                                     |
|      |pogodbah, ki se|                                     |
|      |uporabljajo do |                                     |
|      |začetka        |                                     |
|      |izplačila plač |                                     |
|      |po ZSPJS       |                                     |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z114 |osnovna plača –|(1) Z070 – Z115                      |
|      |za obračun II  |ali                                  |
|      |               |(2) Z116 – Z115                      |
|      |               |ali                                  |
|      |               |(3) Z118 – Z115                      |
|      |               |Ali                                  |
|      |               |(4) Z571 – Z115                      |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z115 |zmanjšanje po  |vrednost zmanjšanja osnovne plače    |
|      |uredbi         |(Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu |
|      |               |z drugim odstavkom 12. člena Uredbe  |
|      |               |o plačah direktorjev v javnem        |
|      |               |sektorju (s 1. 3. 2006 za 2 %; s 1.  |
|      |               |1. 2007 za 1,5 %; s 1. 1. 2008 za 1  |
|      |               |%; s 1. 1. 2009 za 0,5 %; s 1. 1.    |
|      |               |2010 se zmanjšanje osnovne plače     |
|      |               |odpravi)                             |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z271 |osnova za      |Z270 – Z220 ter upoštevanje olajšav  |
|      |izračun        |in način izračuna davčnega           |
|      |davčnega       |odtegljaja v skladu z ZDoh-2 in      |
|      |odtegljaja od  |Zakonom o spremembah in dopolnitvah  |
|      |dohodkov iz    |Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)         |
|      |delovnega      |                                     |
|      |razmerja       |                                     |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z560 |povečanje      |povečanje osnovne plače do 30 %;     |
|      |osnovne plače  |faktor določi Vlada RS               |
|      |po  drugem     |                                     |
|      |stavku drugega |                                     |
|      |odstavka 59.   |                                     |
|      |člena Zakona o |                                     |
|      |službi v       |                                     |
|      |Slovenski      |                                     |
|      |vojski (ZSSloV)|                                     |
+------+---------------+-------------------------------------+
| Z570 |povečanje      | povečanje osnovne plače za 10 %     |
|      |osnovne plače  |                                     |
|      |po četrtem     |                                     |
|      |odstavku 58.   |                                     |
|      |člena ZSSloV   |                                     |
+------+---------------+-------------------------------------+
                                                            «.
 

2. člen

 
V 3. členu se v tabeli dodata novi vrsti izplačil D040 in D050, ki se glasita:
 
»
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D040 |delovna     |delovna   |do    |osnovna |% od         |
|      |uspešnost na|uspešnost |0,30  |plača za|osnovne      |
|      |podlagi     |          |      |obračun |plače za     |
|      |drugega     |          |      |x faktor|obračun;     |
|      |odstavka 59.|          |      |        |faktor       |
|      |člena ZZSloV|          |      |        |določi Vlada |
|      |            |          |      |        |RS           |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
| D050 |delovna     |delovna   |do    |osnovna |% od         |
|      |uspešnost na|uspešnost |0,30  |plača za|osnovne      |
|      |podlagi     |          |      |obračun |plače za     |
|      |tretjega    |          |      |x faktor|obračun      |
|      |odstavka 59.|          |      |        |faktor;      |
|      |člena ZZSloV|          |      |        |določi Vlada |
|      |            |          |      |        |RS           |
+------+------------+----------+------+--------+-------------+
                                                            «.
 
V tabeli se besedilo pod šiframi C322, C323, C324 in G071 spremeni tako, da se glasi:
 
»
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C322|PORABLJENO –  |           |      |             |        |
|     |ČRTANO        |           |      |             |        |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C323|PORABLJENO –  |           |      |             |        |
|     |ČRTANO        |           |      |             |        |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| C324|PORABLJENO –  |           |      |             |        |
|     |ČRTANO        |           |      |             |        |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
| G071|prepoved      |nadomestila|0,50  |1/2 povprečne|        |
|     |opravljanja   |v breme    |      |plače delavca|        |
|     |dela za čas   |delodajalca|      |v zadnjih    |        |
|     |trajanja      |           |      |treh mesecih |        |
|     |postopka      |           |      |pred uvedbo  |        |
|     |izredne       |           |      |postopka     |        |
|     |odpovedi po   |           |      |odpovedi     |        |
|     |ZDR           |           |      |(tretji      |        |
|     |              |           |      |odstavek 111.|        |
|     |              |           |      |člena ZDR)   |        |
+-----+--------------+-----------+------+-------------+--------+
                                                              «.
 

3. člen

 
V 20. členu se črta dvajseti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window