Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2541/2006, stran 6556 DATUM OBJAVE: 9.6.2006

VELJAVNOST: od 10.6.2006 / UPORABA: od 1.9.2006

RS 60-2541/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.9.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/06, 63/06

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2541. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)

 

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.

 
Št. 001-22-80/06

Ljubljana, dne 5. junija 2006

 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v sedmem odstavku 38. člena doda nov stavek, ki se glasi:
 
"V 8. in 9. razredu pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko hkrati poučujeta dva učitelja predmetnega pouka.".
 

2. člen

 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

"40. člen

(oblike diferenciacije)

 
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
 
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija).
 
V 8. in 9. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:
 
-
z razporeditvijo učencev v učne skupine,
 
-
s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev,
 
-
kot nivojski pouk,
 
-
kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej tega odstavka.
 
Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja.
 
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, pri pouku poteka samo notranja diferenciacija.
 
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem in tretjem obdobju, na predlog ravnatelja sprejme svet šole praviloma za eno šolsko leto. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.
 
Nivojski pouk iz tega člena poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.
 
Podrobnejše pogoje za izvajanje diferenciacije pri pouku predpiše minister.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window