Navigacija

Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-955/2005, stran 2639 DATUM OBJAVE: 18.3.2005

VELJAVNOST: od 2.4.2005 / UPORABA: od 2.4.2005

RS 28-955/2005

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 7.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 28/05, 30/11

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

955. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov

 
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena, v zvezi s 108. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter na predlog vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov izdaja minister za pravosodje
 

P R A V I L N I K
o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

Vsebina pravilnika

 
Za vodenje in vzdrževanje registra zbirk osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: register) se s tem pravilnikom določajo:
 
-
vsebina registra;
 
-
oblika in način posredovanja podatkov, vsebovanih v katalogih zbirk osebnih podatkov;
 
-
način vodenja registra;
 
-
način objave registra.
 

2. VSEBINA REGISTRA

 

2. člen

Splošna opredelitev vsebine registra

 
(1)
Register vsebuje podatke iz katalogov zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
(2)
Za vsako zbirko osebnih podatkov se v registru vodijo naslednji podatki:
 
1.
naziv zbirke osebnih podatkov;
 
2.
podatki o upravljavcu;
 
3.
kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 
4.
vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
 
5.
namen obdelave;
 
6.
uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov;
 
7.
dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa;
 
8.
splošen opis zavarovanja osebnih podatkov;
 
9.
podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig;
 
10.
podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 

3. člen

Vsebina zapisov podatkov

 
(1)
Podatki iz prejšnjega člena imajo obliko zapisov z naslednjo vsebino:
 
1.
Zapis o nazivu zbirke osebnih podatkov vsebuje njen naziv, ki ga določa predpis ali ga določi upravljavec, če je zbirka osebnih podatkov vzpostavljena na podlagi osebne privolitve posameznika, pogodbenega razmerja ali na drugi pravni podlagi.
 
2.
Zapis podatkov o upravljavcu vsebuje za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca in matično številko. Če je upravljavec fizična oseba vsebuje zapis: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko.
 
3.
Zapis kategorij posameznikov vsebuje generično oznako oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se vodijo v zbirki osebnih podatkov.
 
4.
Zapis o vrstah osebnih podatkov vsebuje navedbo vseh vrst osebnih podatkov, ki se vodijo v zbirki osebnih podatkov.
 
5.
Zapis namena obdelave vsebuje navedbo vseh namenov, za katere se obdelujejo osebni podatki, ki se vodijo v zbirki osebnih podatkov.
 
6.
Zapis o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov osebnih podatkov vsebuje navedbo pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma navedbo kategorij fizičnih ali pravnih oseb, katerim se ali se bodo posredovali ali razkrivali osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov. Če so uporabniki osebnih podatkov pravne osebe, vsebuje zapis njihov naziv ali firmo, za samostojne podjetnike posameznike pa njihovo firmo. Kategorije pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov se navajajo le izjemoma. V primeru, da je krog uporabnikov neomejen zaradi narave medija, ki omogoča posredovanje osebnih podatkov brez omejitev, zapis vsebuje navedbo, da se podatki posredujejo neomejenemu krogu uporabnikov. Če se osebni podatki ne posredujejo uporabnikom, se zapiše, da se osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov ne posredujejo uporabnikom.
 
7.
Zapis o dejstvu, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa vsebuje navedbo imen tretjih držav, v katere se osebni podatki iznašajo, navedbo uporabnikov ali kategorij uporabnikov osebnih podatkov v tretjih državah, s podatki, navedenimi v prejšnji točki ter navedbo pravne podlage za iznos osebnih podatkov. Če se osebni podatki ne iznašajo v tretje države, se zapiše, da se osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.
 
8.
Zapis splošnega opisa zavarovanja osebnih podatkov vsebuje splošen opis postopkov in ukrepov, s katerimi se varujejo osebni podatki in preprečuje njihova nepooblaščena obdelava ter navedbo naziva notranjih aktov, ki predpisujejo organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 
9.
Zapis podatkov o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig vsebuje nazive tistih uradnih evidenc ter javnih knjig, s katerimi se povezujejo osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov. Če se osebni podatki ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami, se zapiše, da se osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 
10.
Zapis podatkov o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vsebuje podatke o pravni ali fizični osebi, ki zastopa tistega upravljavca, ki ni ustanovljen, nima sedeža oziroma ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja avtomatsko ali drugo opremo, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, razen če se ta oprema uporablja samo za prenos osebnih podatkov preko ozemlja Republike Slovenije. Če je zastopnik pravna oseba, vsebuje zapis naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež in matično številko pravne osebe. Če je zastopnik fizična oseba, vsebuje zapis osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko. Upravljavci, ki so ustanovljeni, imajo sedež oziroma so registrirani v državi članici Evropske unije oziroma so del Evropskega gospodarskega prostora, ne zapisujejo podatkov iz te točke.
 
(2)
Matična številka iz 2. in 10. točke prejšnjega odstavka je številka, pod katero se upravljavec oziroma zastopnik vodi v poslovnem registru.
 

3. NAČIN POSREDOVANJA PODATKOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window