Navigacija

Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-965/2002, stran 1673 DATUM OBJAVE: 13.3.2002

VELJAVNOST: od 14.3.2002 / UPORABA: od 22.6.2002

RS 22-965/2002

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 5.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/02, 8/07, 48/07, 102/12

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

965. Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 506.a člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 5/98 – odl. US, 49/98, 66/98, 72/98, 6/99, 42/00 – odl. US, 66/00, 111/01) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta uredba določa postopek upravljanja:
 
-
s predmeti, ki so bili zaseženi v kazenskem postopku ali v zvezi z njim in izročeni sodišču v hrambo ali je sodišče odredilo njihovo hrambo,
 
-
s predmeti ali premoženjem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja v vrednosti premoženjske koristi in
 
-
s predmeti ali premoženjem, ki so bili dani kot varščina.
 
Predmeti in premoženje iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: predmeti) se pri sodišču vodijo v seznamu zaseženih predmetov (Szp) po določbah Sodnega reda.
 

2. člen

 
Predmete hrani sodišče, če ta uredba za posamezne vrste predmetov ne določa drugače.
 
Predmete, ki imajo status neskupnostnega blaga, sodišče oziroma drug pristojni državni organ takoj prijavi in predloži v hrambo najbližjemu carinskemu uradu. Stroške hrambe in upravljanja pri carinskem uradu plača organ, ki je blago predložil v hrambo.
 

3. člen

 
Sodišče lahko odredi hrambo in upravljanje s predmeti pri izvršiteljih, ki so imenovani po zakonu o izvršbi in zavarovanju in so vpisani v register pooblaščenih izvršiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvršitelji).
 
O vpisu v register pooblaščenih izvršiteljev odloča minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) po predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev in predsednika okrožnega sodišča, za območje katerega se podeli pooblastilo.
 
Za območje vsakega okrožnega sodišča se določi najmanj eden, za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani pa najmanj dva pooblaščena izvršitelja.
 
Pooblaščeni izvršitelj lahko hrani in upravlja s predmeti po odredbi vseh sodišč v Republiki Sloveniji.
 
Minister določi s pravilnikom pogoje, ki jih mora pooblaščeni izvršitelj izpolnjevati za zagotavljanje ustreznosti tehničnega in fizičnega varovanja predmetov (video nadzor, alarmni sistemi, posebna prevozna sredstva, zavarovanje odgovornosti, drugi ukrepi) ter druge pogoje za pridobitev pooblastila za hrambo in upravljanje s predmeti in postopek za vpis v register iz prvega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window