Navigacija

Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 93-4037/2005, stran 9719 DATUM OBJAVE: 21.10.2005

VELJAVNOST: od 1.1.2006 / UPORABA: od 1.1.2006

RS 93-4037/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 93/05

Časovnica

Na današnji dan, 22.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2006
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4037. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

 
Na podlagi 4.a člena, enajstega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, petega odstavka 15. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS):
 
-
kategorije materiala za vegetativno razmnoževanje trte (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) ter pogoje in zahteve, ki jih mora posamezna kategorija razmnoževalnega materiala glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne istovetnosti izpolnjevati med pridelavo in na trgu;
 
-
zahteve glede zagotavljanja sledljivosti ter glede pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala;
 
-
zahteve za dobavitelje razmnoževalnega materiala;
 
-
postopek uradne potrditve oziroma uradih pregledov razmnoževalnega materiala.
 

2. člen

(uporaba)

 
Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material, ki se trži v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
'trta' ali 'trsi' so rastline rodu Vitis (L.), ki so namenjene za pridelavo grozdja ali ki se uporabljajo kot razmnoževalni material teh rastlin;
 
2.
'sorta' je skupina rastlin znotraj najnižje znane botanične razvrstitve, ki jo je mogoče:
 
-
določiti z izraženimi lastnostmi, ki izhajajo iz določenega genotipa ali kombinacije genotipov,
 
-
razločiti od katerekoli druge skupine rastlin po vsaj eni od izraženih lastnosti in
 
-
obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem ne spreminjajo;
 
3.
'klon' je vegetativno razmnoženo potomstvo določene sorte, ki je istovetno in izhaja iz izvornega matičnega trsa dane sorte, odbranega na podlagi fenotipskih značilnosti, zdravstvenega stanja in sortne istovetnosti;
 
4.
'razmnoževalni material':
 
a)
'trsne sadike' ali 'sadike trte' so:
 
-
'ukoreninjeni potaknjenci' ali 'korenjaki' so necepljeni ukoreninjeni deli olesenele ali zelene rozge, namenjeni sajenju necepljene trte ali za uporabo kot podlage pri cepljenju 'in situ',
 
-
'ukoreninjene trsne cepljenke' so deli olesenele ali zelene rozge, združeni s cepljenjem, pri čemer je podzemni del ukoreninjen;
 
b)
'deli trte' so:
 
-
'olesenele rozge' so enoletni oleseneli poganjki trte,
 
-
'zelene rozge' so neoleseneli toletni poganjki trte,
 
-
'ključi podlag za cepljenje' so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so pri pridelavi ukoreninjenih trsnih cepljenk namenjeni za spodnji (podzemni) del ukoreninjene trsne cepljenke,
 
-
'cepiči' so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so pri pridelavi ukoreninjenih trsnih cepljenk ali pri cepljenju rastlin 'in situ' namenjeni za zgornji (žlahtni) del ukoreninjene trsne cepljenke ali trsa, cepljenega 'in situ',
 
-
'potaknjenci' so deli olesenele ali zelene rozge, ki so namenjeni za pridelavo ukoreninjenih potaknjencev;
 
5.
'matični nasad' je nasad matičnih trsov, namenjenih za pridelavo cepičev, ključev podlag ali potaknjencev;
 
6.
'matičnjak' je matični nasad, namenjen za pridelavo uradno potrjenih ključev ali potaknjencev podlag;
 
7.
'matični vinograd' je matični nasad matičnih trsov vinske trte, namenjen za pridelavo uradno potrjenih ali pregledanih cepičev ali potaknjencev;
 
8.
'matična knjiga matičnega nasada (v nadaljnjem besedilu: matična knjiga)' je potrjena selekcijska terenska knjiga, v kateri so pripeta vsa dokazila o matičnem nasadu;
 
9.
'trsnica' je vzgajališče ukoreninjenih potaknjencev (korenjakov) ali ukoreninjenih trsnih cepljenk;
 
10.
'objekti za pripravo za trg in trženje' so zlasti skladišča, hladilnice, zasipnice, pakirnice in drugi objekti, ki služijo temu namenu;
 
11.
'kategorije razmnoževalnega materiala' so:
 
a)
'izvorni razmnoževalni material' je razmnoževalni material:
 
-
za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan skladno z uveljavljenimi metodami za vzdrževanje sorte ali klona in preprečevanja širjenja bolezni trte,
 
-
ki je namenjen za pridelavo baznega ali certificiranega razmnoževalnega materiala,
 
-
ki izpolnjuje posebne pogoje in zahteve za izvorni razmnoževalni material, navedene v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
 
-
za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje in zahteve iz te točke;
 
b)
'bazni razmnoževalni material' je razmnoževalni material:
 
-
za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan z vegetativnim razmnoževanjem neposredno iz izvornih matičnih trsov, skladno s sprejetimi metodami za vzdrževanje sorte ali klona in preprečevanja širjenja bolezni trte,
 
-
ki je namenjen za pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala,
 
-
ki izpolnjuje posebne pogoje in zahteve za bazni razmnoževalni material, navedene v prilogah 1 in 2,
 
-
za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje in zahteve iz te točke;
 
c)
'certificiran razmnoževalni material' je razmnoževalni material:
 
-
za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je bil pridelan neposredno iz baznega ali izvornega razmnoževalnega materiala,
 
-
ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte za uporabo pri pridelavi sadik ali neposredno za pridelavo grozdja,
 
-
ki izpolnjuje posebne pogoje in zahteve za certificiran razmnoževalni material, navedene v prilogah 1 in 2,
 
-
za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje in zahteve iz te točke;
 
d)
'standardni razmnoževalni material' je razmnoževalni material:
 
-
ki je istoveten glede na sorto in sortno čist,
 
-
ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte za uporabo pri pridelavi sadik ali neposredno za pridelavo grozdja,
 
-
ki izpolnjuje posebne pogoje in zahteve za standardni razmnoževalni material, navedene v prilogah 1 in 2,
 
-
za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje in zahteve iz te točke;
 
12.
'organ za potrjevanje' je organ, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve izvornega, baznega in certificiranega razmnoževalnega materiala v skladu s tem pravilnikom;
 
13.
'uradni ukrepi' so ukrepi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom sprejmeta:
 
-
organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve izvornega, baznega in certificiranega razmnoževalnega materiala,
 
-
pristojni fitosanitarni inšpektor pri uradnih pregledih standardnega razmnoževalnega materiala.
 

II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window