Navigacija

Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-4132/2003, stran 13211 DATUM OBJAVE: 19.9.2003

VELJAVNOST: od 20.9.2003 / UPORABA: od 20.9.2003

RS 91-4132/2003

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.9.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/03

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.9.2003
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4132. Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov

 
 
Na podlagi devetega odstavka 30. člena, tretjega odstavka 32., drugega odstavka 33., drugega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 45. člena in za izvrševanje 31. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov*

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa:
 
-
pogoje za odobritev in natančnejši postopek odobritve gozdnih semenskih objektov (v nadaljnjem besedilu: objekt) v kategorijah "znano poreklo" in "izbran" (v nadaljnjem besedilu: odobritev),
 
-
obrazec vloge za začetek postopka odobritve,
 
-
obliko in vsebino opisnih in ocenjevalnih listov za sestoj ali skupino semenjakov,
 
-
podrobnejšo vsebino, obliko, način izdelave ter objave seznama objektov (v nadaljnjem besedilu: seznam).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
"avtohton" sestoj oziroma skupina semenjakov je sestoj oziroma skupina semenjakov, ki:
 
-
se je praviloma stalno naravno pomlajeval(a), ali
 
-
se je obnavljal(a) umetno iz gozdnega reprodukcijskega materiala, ki izvira iz istega sestoja ali iste skupine semenjakov oziroma bližnjih avtohtonih sestojev ali bližnjih avtohtonih skupin semenjakov;
 
2.
"sestojne vrste" so Abies alba, Picea abies, Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Fagus sylvatica, Quercus robur in Quercus petraea;
 
3.
"manjšinske vrste" so vrste iz seznama vrst in umetnih križancev, ki niso sestojne vrste;
 
4.
"izvor" objekta je:
 
-
v primeru avtohtonega sestoja in avtohtone skupine semenjakov isti kraj, na katerem se ta objekt nahaja, ali
 
-
v primeru neavtohtonega sestoja in neavtohtone skupine semenjakov kraj, od koder izvira gozdni reprodukcijski material, iz katerega je bil objekt osnovan.
 

II. POGOJI ZA ODOBRITEV

 

3. člen

(pogoji za kategorijo "izbran")

 
Objekt v kategoriji "izbran", če gre za namen uporabe "večnamensko gozdarstvo", mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
1.
izvor:
 
-
pri domorodnih drevesnih vrstah mora biti sestoj avtohton;
 
-
pri tujerodnih drevesnih vrstah je sestoj lahko neavtohton, vendar znanega izvora in se ga obvezno navede v opisnem listu;
 
-
ne glede na prvo in drugo alineo te točke je v primeru vrst Picea abies in Pinus nigra izvor sestoja lahko tudi neznan;
 
2.
izoliranost:
 
-
sestoj mora biti v zadostni razdalji od sestojev slabe kakovosti iste vrste ali od sestojev sorodnih vrst ali sort, ki lahko s to vrsto tvorijo križance, da se onemogoči opraševanje. Zadostna razdalja se določi v odvisnosti od drevesne vrste, naklona in ekspozicije terena ter prevladujočih vetrov. Ta zahteva je zlasti pomembna, kadar so sestoji, ki obdajajo avtohtone sestoje, neavtohtoni ali neznanega izvora;
 
3.
minimalna velikost populacije:
 
-
sestoj naj sestavlja ena ali več skupin dreves, ki so razporejena za eno do dve drevesni višini narazen in dovolj številčna, da zagotovijo ustrezno medsebojno opraševanje. Pri tem se upošteva samo drevesa v strehi sestoja, s katerih se pridobiva semenski material (v nadaljnjem besedilu: semenjaki);
 
-
površina sestoja mora biti pri sestojnih vrstah najmanj 5 ha;
 
-
v primeru sestojnih vrst mora biti semenjakov najmanj 70 in v primeru manjšinskih vrst najmanj 25;
 
-
če sestoj sestavljajo skupine dreves, morajo le-te biti v primerni oddaljenosti, ki še omogoča medsebojno opraševanje;
 
4.
starost in razvojna faza:
 
-
sestoj mora vsebovati dovolj semenjakov take starosti ali stopnje razvoja, v kateri se lahko nedvoumno upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom. Sestoj mora biti vsaj v razvojni fazi starejšega drogovnjaka;
 
5.
enovitost:
 
-
sestoj morajo kazati normalno stopnjo variabilnosti morfoloških znakov.
 
6.
prilagojenost:
 
-
prilagojenost sestoja na ekološke razmere, ki prevladujejo v provenienčnem območju, mora biti jasno razvidna;
 
7.
zdravstveno stanje in odpornost:
 
-
drevje v sestoju ne sme biti napadeno s strani škodljivih organizmov in mora biti odporno proti neugodnim klimatskim ter rastiščnim razmeram, razen poškodb zaradi onesnaženja zraka;
 
8.
rastnost sestoja:
 
-
rastnost sestoja mora biti praviloma večja od ugotovljenega povprečja v podobnih ekoloških razmerah in pogojih gospodarjenja;
 
9.
kakovost lesa:
 
-
kakovost lesa pri semenjakih v sestoju mora biti nadpovprečna.
 
10.
oblika ali način rasti:
 
-
drevesa v sestoju morajo kazati posebej kakovostne morfološke znake, zlasti stegnjenost in simetričnost debla, ustrezno oblikovano krošnjo, tankovejnatost in ustrezno naravno odmiranje vej. Poleg tega mora biti delež vilasto razraslih dreves in dreves s spiralno zavitim deblom od skupnega števila semenjakov majhen. Dreves slabše kakovosti v lesni zalogi ne sme biti več kot 20 odstotkov.
 
Ko gre za specifičen namen uporabe "za sadnjo v gozdovih z omejenim lesnoproizvodnim pomenom", se upoštevajo le pogoji iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window