Navigacija

Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1181/2006, stran 2972 DATUM OBJAVE: 21.3.2006

VELJAVNOST: od 5.4.2006 / UPORABA: od 5.4.2006

RS 29-1181/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 6.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/06, 8/10 - ZNIBDR-A

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.2.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1181. Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)

 
Razglašam Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca 2006.
 
001-22-33/06
 
Ljubljana, dne 14. marca 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NADZORU STRATEŠKEGA BLAGA POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE (ZNSBPPVZ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen in vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja dejavnosti, povezane s strateškim blagom posebnega pomena za varnost in zdravje (v nadaljnjem besedilu: strateško blago) v skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS – MP, št. 9/97), Konvencijo o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list SFRJ, št. 43/74) in drugimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: mednarodni sporazumi).
 
(2)
Ta zakon določa tudi prepovedane strateške dejavnosti in s tem vzpostavlja pogoje za nemoteno izvajanje strateških dejavnosti v miroljubne namene. Določa obveznosti in omejitve za izvajanje strateških dejavnosti in ukrepe za njihov nadzor z namenom preprečevanja izvajanja dejavnosti, zaradi katerih bi bile kršene obveznosti Republike Slovenije po mednarodnih sporazumih, ogrožena mednarodna ali njena lastna notranja varnost, ali ki bi slabile njen mednarodni politični, pravni in gospodarski položaj.
 
(3)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za jedrsko blago, kot ga opredeljujejo predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
1.
Strateško blago so strateške snovi, strateška oprema in strateška tehnologija:
 
-
strateške snovi so kemikalije, mikroorganizmi (tudi virusi in glive) in toksini (strupi), ki bi se lahko zaradi svojih lastnosti uporabili tudi kot sredstva za množično uničevanje ali kot predhodne sestavine za njihovo proizvodnjo, ter kemikalije in materiali, ki imajo poseben pomen oziroma funkcijo pri proizvodnji strateške opreme,
 
-
strateška oprema so:
 
-
naprave, pripomočki in vsaka druga oprema, ki se uporablja za proizvodnjo in pridobivanje strateških snovi ali bi lahko omogočila njihovo uporabo za množično uničevanje, vključno z opremo in sistemi za njeno vodenje in nadzor,
 
-
naprave, pripomočki in vsaka druga oprema, ki ima ključno funkcijo pri proizvodnji opreme iz prejšnje alinee, vključno z opremo in sistemi za njeno vodenje in nadzor,
 
-
strateška tehnologija so tehnična in strokovna dokumentacija, proizvodne in tehnične specifikacije, tehnični podatki, tehnična pomoč in drugi podatki ter informacije, potrebni za razvoj, proizvodnjo in uporabo strateških snovi in strateške opreme, ne glede na obliko zapisa in načina njihovega prenosa.
 
2.
Sredstva za množično uničevanje so:
 
-
strateške snovi, ne glede na izvor ali način proizvodnje, kadar so namenjene za povzročanje onesposobljenosti, poškodb ali smrti ljudi, rastlin ali živali, ne glede na obseg, vrsto, trajanje ali mehanizem teh učinkov, in ne glede na razloge, okoliščine ali način njegove uporabe zaradi teh učinkov,
 
-
strateška oprema, kadar je namenjena in zasnovana za proizvodnjo in uporabo strateških snovi za doseganje učinkov iz prejšnje alinee, ne glede na funkcijo in način njenega delovanja,
 
-
strateška tehnologija, neposredno povezana z razvojem, proizvodnjo in uporabo strateških snovi in strateške opreme iz prve in druge alinee te točke,
 
-
strateško blago, kadar je namenjeno in zasnovano za uporabo v neposredni povezavi s proizvodnjo in uporabo strateških snovi in strateške opreme iz prve in druge alinee te točke.
 
3.
Promet je:
 
-
uvoz, to je vsak vnos strateškega blaga na carinsko območje Evropske unije,
 
-
izvoz,
 
-
vnos, to je vsako dejanje, ki povzroči prenos strateškega blaga na ozemlje Republike Slovenije iz držav članic Evropske unije,
 
-
iznos, to je vsako drugo dejanje, ki povzroči iznos strateškega blaga z ozemlja Republike Slovenije v druge države članice Evropske unije,
 
-
prodaja ali vsak prenos pravice uporabe oziroma razpolaganja s strateškim blagom,
 
-
skladiščenje in shranjevanje za namene iz prejšnjih alinei te točke, v povezavi z njimi, ali kot samostojna dejavnost,
 
-
posredovanje, povezovanje, navezovanje stikov, organiziranje srečanj in sestankov, ali kakršna koli druga oblika sodelovanja in pomoči pri pripravah ali izvedbi aktivnosti iz prejšnjih alinej te točke.
 
4.
Proizvodnja je:
 
-
sinteza ali pridobivanje kemikalij na kakršen koli način,
 
-
gojenje ali izolacija bioloških snovi, ki so sposobne lastne replikacije,
 
-
sinteza, biosinteza ali ekstrakcija bioloških snovi, ki niso sposobne lastne replikacije, vključno s toksini,
 
-
konstruiranje, proizvodni inženiring, izdelava, združevanje, sestavljanje, tehnološki nadzor, testiranje, zagotavljanje kakovosti, vzdrževanje in servisiranje opreme, strojev in naprav ali njihovih komponent,
 
-
skladiščenje in shranjevanje strateškega blaga za namene iz prejšnjih alinej te točke ali v povezavi z njimi.
 
5.
Tranzit je vsak prenos strateškega blaga prek carinskega območja Evropske unije.
 
6.
Strateška dejavnost je vsak razvoj, raziskava, proizvodnja, predelava, uničenje, poraba, uporaba, promet ali tranzit strateškega blaga oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago, ne glede na način njenega opravljanja, obseg ali namen.
 
7.
Zavezanec oziroma zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je vsaka pravna oseba, vključno z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi javnimi ustanovami in državnimi organi (v nadaljnem besedilu: pravna oseba), ali samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), ki opravlja strateško dejavnost.
 

3. člen

(pristojni organ)

 
Strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu s tem zakonom izvaja organ, pristojen za kemikalije, v sestavi ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window