Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 114-4836/2006, stran 11844 DATUM OBJAVE: 9.11.2006

VELJAVNOST: od 24.11.2006 / UPORABA: od 24.11.2006

RS 114-4836/2006

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.11.2006 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 114/06

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.11.2006
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4836. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
 
001-22-150/06
 
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
 
dr. Janez Drnovšek l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
 

1.a člen

"Prenos direktiv

 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne 11. junija 1998, str. 45).".
 

2. člen

 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
(2)
"Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo splošna pravila, določena v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja in v zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja, če ta zakon ne določa drugače.".
 
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
 
(3)
"Za delnice, izdane kot nematerializirani vrednostni papir, se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), razen naslednjih določb:
 
-
drugi odstavek 174. člena,
 
-
179. člen,
 
-
180. člen,
 
-
tretji odstavek 236. člena,
 
-
243. do 246. člen,
 
-
tretji odstavek 297. člena,
 
-
peti odstavek 308. člena,
 
-
365. člen,
 
-
prvi in drugi stavek prvega odstavka 376. člena.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window