Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 41-1695/2004, stran 4853 DATUM OBJAVE: 22.4.2004

VELJAVNOST: od 7.5.2004 / UPORABA: od 7.5.2004

RS 41-1695/2004

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 41/04

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1695. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. aprila 2004.
 
001-22-50/04
 
Ljubljana, dne 13. aprila 2004.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/2000) se v 2. členu dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
 
"(7)
Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit in je vračilo kredita zavarovano s hipoteko ali zemljiškim dolgom na nepremičnini.
 
Kadar fizična oseba, ki deluje izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, za zavarovanje kredita ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji nepremičnini, se uporabljajo določbe četrtega odstavka 4. člena tega zakona in določbe 7.a člena tega zakona.
 
(8)
Čista vrednost kredita je vrednost, ki jo prejme potrošnik plačano od dajalca kredita oziroma vrednost stvari, ki je bila dana potrošniku na kredit.".
 

2. člen

 
V 3. členu se 1. točka prvega odstavka črta. Na koncu 6. točke pa se doda besedilo, ki se glasi: "in skupni znesek kredita ne presega višine trikratnega zajamčenega bruto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, za pretekli mesec;".
 

3. člen

 
V 4. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
 
"(2)
Pogodbena razmerja, pri katerih je potrošnik prodajalec in kupec oziroma najemojemalec po pogodbi o finančnem najemu (leasing) iste stvari, se štejejo za potrošniške kredite po tem zakonu.
 
(3)
Stvari, ki jih je dajalec kreditov oziroma najemodajalec po pogodbi o finančnem najemu (leasing) pridobil pri pravnih poslih iz drugega odstavka tega člena in pri katerih ima že sklenjeno obveznost odtujitve stvari, teh ne sme obremeniti s stvarnimi pravicami drugih.
 
(4)
Kadar se omejitev iz prejšnjega odstavka nanaša na nepremičnino, mora dajalec kredita oziroma najemodajalec pri finančnem najemu na tej nepremičnini vpisati pravico prepovedi obremenitve ali odtujitve nepremičnine v korist kupca oziroma najemojemalca po pogodbi o finančnem najemu (leasing).".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window