Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-4848/2001, stran 10117 DATUM OBJAVE: 7.12.2001

VELJAVNOST: od 22.12.2001 / UPORABA: od 22.12.2001

RS 99-4848/2001

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.12.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/01

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.12.2001
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4848. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2001.
 
001-22-151/01
 
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-E)

 

1. člen

 
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99 in 56/99 – ZVZD) se v 23. členu prva alinea 5. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
"– reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali rabijo prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,".
 

2. člen

 
V 34. členu se v prvem odstavku za besedama "delovne zmožnosti" postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
 
Drugi odstavek se črta.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
 

3. člen

 
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
„Višina pogrebnine znaša:
 
-
60% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti nižji od 100% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje;
 
-
40% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za obdobje januar–september preteklega leta, če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 100% in nižji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje."
 
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
 
„Če je bil dohodek umrle zavarovane osebe v koledarskem letu pred letom smrti višji od 150% minimalne plače v Republiki Sloveniji za isto obdobje, pogrebnina osebi iz prvega odstavka tega člena ne pripada.
 
Če za umrlo zavarovano osebo ni podatka o njenem dohodku za koledarsko leto pred letom smrti, se upoštevajo podatki iz četrtega in petega odstavka tega člena za predpreteklo leto.
 
Višino pogrebnine za zavarovano osebo, ki je umrla v tujini, določi zavod s splošnim aktom."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window