Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3570/2002, stran 8297 DATUM OBJAVE: 22.8.2002

VELJAVNOST: od 21.9.2002 / UPORABA: od 21.9.2002

RS 75-3570/2002

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 21.2.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/02, 70/03 - odl. US, 16/04 - ZIZ-B

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.2.2004
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3570. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
 
001-22-95/02
 
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-A)

 

1. člen

 
V zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/99 – odločba US, 89/99 – ZPPLPS in 11/2001 – ZRacS-1) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
 
"1. člen
(Vsebina zakona)
 
(1)
Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja.
 
(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa."
 

2. člen

 
(1)
V 4. členu se besedi "o varstvu" nadomestita z besedilom "predpisov, ki urejajo varstvo", za besedama "drugih podatkov" pa se doda besedilo "ali zbirk podatkov".
 
(2)
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne podatke o naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posredovati tudi na zahtevo izvršitelja."
 

3. člen

 
(1)
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
 
"Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo izvršilni postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za izterjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih, varščinah in stroških postopka ter o sodnih taksah."
 
(2)
V drugem odstavku se za besedo "tudi" doda besedilo "strokovni sodelavec in".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window