Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1980/2007, stran 5182 DATUM OBJAVE: 20.4.2007

VELJAVNOST: od 21.4.2007 / UPORABA: od 21.4.2007

RS 36-1980/2007

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/07

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2007
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

 

1. člen

 
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07) se v Prilogi 1 v Seznamu upravičencev do donacij za leto 2007, v poglavju 2. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV, podpoglavje 2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA nadomesti z novim podpoglavjem 2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, ki se glasi:
 
+--------------------------------------------------+-----------+
|2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU        |           |
|SOCIALNEGA VARSTVA                                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
| DRUŠTVO GLUHIH IN        |GLAVNI TRG 11,NOVO     |28658582   |
|NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN    |MESTO                  |           |
|BELE KRAJINE              |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AURIS- MEDOBČINSKO DRUŠTVO|HUJE 23/A, 4000 KRANJ  |90185188   |
|GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ALTRA, ODBOR ZA   |GRABLOVIČEVA 28,1000   |36322407   |
|NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU|LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ   |KERSNIKOVA 4,          |70974489   |
|MLADIM                    |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO INVALIDSKI FORUM  |PALMEJEVA 8, 1000      |97856444   |
|SLOVENIJE                 |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MLADINSKI CENTER  |SPODNJI KAMENŠČAK 23,  |50397575   |
|PRLEKIJE                  |9240 LJUTOMER          |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV      |NURŠINSKA 14, MURSKA   |92472885   |
|PREKMURJA IN PRLEKIJE     |SOBOTA                 |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV      |ŠEGOVA ULICA 119, 8000 |26191024   |
|DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN |NOVO MESTO             |           |
|POSAVJA                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV      |LEDINE 101/B, 5000     |15717224   |
|SEVERNE PRIMORSKE NOVA    |NOVA GORICA            |           |
|GORICA                    |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PROJEKT-ČLOVEK    |MALENŠKOVA 11, 1000    |68239068   |
|                          |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO REGIONALNA VARNA  |P.P. 347, 3000 CELJE   |29842131   |
|HIŠA CELJE                |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO SVETOVALCEV ZAUPNI|ZRNINJSKEGA CESTA 9,   |30663113   |
|TELEFON SAMARIJAN         |1000 LJUBLJANA         |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO TVOJ TELEFON      |PREČNA ULICA 2, 6230   |29993407   |
|POSTOJNA                  |POSTOJNA               |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA   |P.P. 18, 9240 LJUTOMER |29285461   |
|LJUTOMER                  |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VIZIJA -PZS       |STARI TRG 23,          |99779641   |
|SLOVENSKE KONJICE         |SLOVENSKE KONJICE      |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI |CESTA MARŠALA TITA     |75198355   |
|V STISKI "ŽAREK" JESENICE |78A, 4270 JESENICE     |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA NENASILNO      |MIKLOŠIČEVA 36, 1000   |91885566   |
|KOMUNIKACIJO              |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ IN       |MELJSKI HRIB 30 C,     |72951265   |
|SAMOPOMOČ NOVA POT MARIBOR|MARIBOR                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ          |ŽUPANČIČEVA 6, 6000    |51979969   |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM    |KOPER                  |           |
|SVOJCEM – SVIT KOPER      |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ          |UL. 1. MAJA ŠT. 1,     |84364041   |
|ZASVOJENIM IN NJIHOVIM    |SEŽANA                 |           |
|BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA    |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE     |ROZMANOVA UL. 30, NOVO |39303632   |
|PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO  |MESTO                  |           |
|MESTO                     |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN |SP. DOBRAVA 12, 4245   |55199747   |
|KVALITETO ŽIVLJENJA, MUZA |KROPA                  |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA|CESTA 4. JULIJA 58,    |46927565   |
|PRISTANKA KRŠKO           |KRŠKO                  |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZDRAVLJENIH       |CANKARJEV TRG 8/II,    |26903962   |
|ALKOHOLIKOV VRHNIKA       |VRHNIKA                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|PARTIZANDSKA 12, 2000  |58943030   |
|SAMOPOMOČ DRAVA           |MARIBOR                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH|EFENKOVA 61, 3320      |36305782   |
|IN NAGLUŠNIH VELENJE      |VELENJE                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|C.STANETA ŽAGARJA 23,  |33239398   |
|IN SLABOVIDNIH KRANJ      |4000 KRANJ             |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|GOSPEJNA UL. 11,2000   |13249576   |
|IN SLABOVIDNIH MARIBOR    |MARIBOR                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|IRČA VAS 31, 8000 NOVO |85531901   |
|IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO |MESTO                  |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PARADOKS-SLOVENSKO DRUŠTVO|POSTOJNSKA 3, 1000     |51061333   |
|ZA VZAJEMNO POMOČ V       |LJUBLJANA              |           |
|DUŠEVNI STISKI            |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SILA SLOVENSKO MEDNARODNO |LETALIŠKA 33, 1000     |56896310   |
|ZDRUŽENJE ŽENSK           |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SKLAD SILVA-DRUŠTVO ZA    |FIJEROGA 10, 6274      |61622338   |
|KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI|ŠMARJE PRI KOPRU       |           |
|S POSEBNIMI POTREBAMI     |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SONČEK- ZVEZA DRUŠTEV ZA  |ROŽANSKA ULICA 2, 1000 |13876970   |
|CEREBRALNO PARALIZO       |LJUBLJANA              |           |
|SLOVENIJE                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠENT- SLOVENSKO ZDRUŽENJE |CIGALETOVA ULICA 5,    |64350622   |
|ZA DUŠEVNO ZDRAVJE        |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UP- DRUŠTVO ZA POMOČ      |MIKLOŠIČEVA 16, 1000   |84757019   |
|ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM   |LJUBLJANA              |           |
|SVOJCEM SLOVENIJE         |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|YHD-DRUŠTVO ZA TEORIJO IN |NEUBERGERJEVA 7, 1000  |39692116   |
|KULTURO HENDIKEPA         |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU  |MASARYKOVA 23,         |79446094   |
|ZLORABLJANJU LJUBLJAJNA   |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV |KEBETOVA 9, 1000       |57009309   |
|SLOVENIJE                 |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO |PARTIZANSKA CESTA 12,  |22819959   |
|GERONTOLOGIJO SLOVENIJ    |2000 MARIBOR           |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 
Podpoglavje 2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA se nadomesti z novim podpoglavjem 2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, ki se glasi:
 
+--------------------------------------------------+-----------+
|2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA          |           |
|SOCIALNEGA VARSTVA                                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV     |MIREN 216, 5291 MIREN  |93926383   |
|VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE|                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO SOS TELEFON – ZA  |P.P. 2726, 1001        |61109894   |
|ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE    |LJUBLJANA              |           |
|NASILJA                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA  |PAVŠIČEVA 1, 1000      |94359024   |
|                          |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE|ŠTORJE 26, 6210 SEŽANA |14906627   |
|IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE |                       |           |
|PROSTEGA ČASA »VEZI«      |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z |ZBILJE 66, 1215        |13129732   |
|MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU |MEDVODE                |           |
|BARKA                     |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE   |KNEZOVA ULICA 2, 1000  |25499777   |
|ŠKODE ZARADI DROG STIGMA  |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽAREK UPANJA –    |KAMNIŠKA 25, P.P.      |42254027   |
|POMOČ PRI ODVISNOSTIH IN  |2558, 1000 LJUBLJANA   |           |
|ZASVOJENOSTIH             |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽENSKA            |MIKLOŠIČEVA 14, 1000   |12332003   |
|SVETOVALNICA              |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ    |P.P. 345, 8000 NOVO    |47139803   |
|NASILJA IN KRIVIC ZA      |MESTO                  |           |
|PODPORO ŽRTVAM NASILNIH   |                       |           |
|DEJANJ                    |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|EVANGELIČANSKA HUMANITARNA|SLOVENSKA 17, 9000     |13388231   |
|ORGANIZACIJA – PODPORNICA |MURSKA SOBOTA          |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HUMANA – ZDRUŽENJE SVOJCEV|OLDHAMSKA CESTA 14,    |43388256   |
|PRI SKRBI ZA MENTALNO     |4000 KRANJ             |           |
|ZDRAVJE                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MALI PRINC – DRUŠTVO ZA   |CESARJEVA ULICA 27,    |20943695   |
|DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA  |8000 NOVO MESTO        |           |
|OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO   |LJUBLJANSKA 36, 1230   |92589979   |
|JESENSKI CVET             |DOMŽALE                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO   |GOZDARSKA POT 17, 2390 |96090278   |
|LUČKA, KOROŠKA            |RAVNE NA KOROŠKEM      |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO   |IZLAKE 3, 1411 IZLAKE  |41766059   |
|SREČNO ZAGORJE            |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO   |KOLONIJA 1. MAJA 21,   |21321094   |
|UPANJE TRBOVLJE           |1420 TRBOVLJE          |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|SAVINJSKO NABREŽJE 6A, |89821718   |
|KAKOVOSTNO STAROST LAŠKO  |3270 LAŠKO             |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|RESLJEVA 11, 1000      |90988817   |
|KAKOVOSTNO STAROST        |LJUBLJANA              |           |
|LJUBLJANA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|POLZELA 18, 3313       |68853408   |
|SAMOPOMOČ OLJKA           |POLZELA                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO   |TABOR 29, 1380         |36134171   |
|ZIMZELEN CERKNICA         |CERKNICA               |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOZAIK – DRUŠTVO ZA       |CANKARJEVA 25, 9000    |13610481   |
|SOCIALNO VKLJUČENOST      |MURSKA SOBOTA          |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOVI PARADOKS – SLOVENSKO |VRHOVCI CESTA XVII/40, |19041748   |
|DRUŠTVO ZA KAKOVOST       |1000 LJUBLJANA         |           |
|ŽIVLJENJA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OZARA SLOVENIJA –         |LJUBLJANSKA ULICA 9,   |70835632   |
|NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA   |2000 MARIBOR           |           |
|KAKOVOST ŽIVLJENJA        |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKA FILANTROPIJA –  |POLJANSKA CESTA 12,    |79355382   |
|ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO    |1000 LJUBLJANA         |           |
|PROSTOVOLJSTVA            |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC  |KERSNIKOVA ULICA 6,    |16155742   |
|                          |1000 LJUBLJANA         |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA    |KARDELJEVA PLOŠČAD 16, |61443921   |
|ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH   |1000 LJUBLJANA         |           |
|POSLEDIC DROG – DROGART   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE|CIGALETOVA ULICA 5,    |64350622   |
|ZA DUŠEVNO ZDRAVJE        |1000 LJUBLJANA         |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER   |SKALNIŠKA 1, 5250      |75623943   |
|                          |SOLKAN                 |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR |STROSSMAYERJEVA 15,    |48726273   |
|                          |2000 MARIBOR           |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO     |MASARYKOVA 23, 1000    |87608464   |
|GERONTOLOGIJO IN          |LJUBLJANA              |           |
|GERONTAGOGIKO SLOVENIJE   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA MEDGENERACIJSKIH    |RESLJEVA 11, 1000      |20528361   |
|DRUŠTEV ZA KAKOVOSTNO     |LJUBLJANA              |           |
|STAROST SLOVENIJE         |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE |MIKLOŠIČEVA 16, 1000   |95609091   |
|SLOVENIJE                 |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 
V podpoglavju 2.6. DRUGI NAMENI se črta upravičenec:
 
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA  |PAVŠIČEVA 1, LJUBLJANA |94359024   |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 

2. člen

 
V poglavju 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA OBRAMBE TER ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, se v podpoglavju 3.1. GASILCI črtajo naslednji upravičenci:
 
 +--------------------------+-----------------------+-----------+
|(PROSTOVOLJNO)            |TOVARNIŠKA 48, 1000    |45938288   |
|INDUSTRIJSKO GASILSKO     |LJUBLJANA              |           |
|DRUŠTVO TEOL              |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |BOLEHNEČICI 4A, 9244   |68815450   |
|DRUŠTVO BOLEHNEČICI       |SV. JURIJ OB ŠČAVNICI  |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CELOVŠKA CESTA 180,    |71797408   |
|GASILSKO DRUŠTVO ff       |1000 LJUBLJANA         |           |
|LJUBLJANA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CESTA KOMANDANTA       |13780247   |
|GASILSKO DRUŠTVO DONIT    |STANETA 38, 1215       |           |
|MEDVODE                   |MEDVODE                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |BEGUNJE NA GORENJSKEM  |52391906   |
|GASILSKO DRUŠTVO ELAN     |1, 4275 BEGUNJE        |           |
|BEGUNJE                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CESTA STANETA ŽAGARJA  |41414942   |
|GASILSKO DRUŠTVO IBI KRANJ|35, 4000 KRANJ         |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |TRŽAŠKA CESTA 40, 1000 |32106831   |
|GASILSKO DRUŠTVO ILIRIJA  |LJUBLJANA              |           |
|LJUBLJANA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |MELJSKA CESTA 19, 2000 |30191670   |
|GASILSKO DRUŠTVO INTES    |MARIBOR                |           |
|VESNA MARIBOR             |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |OB ŽELEZNICI 18, 1000  |42419620   |
|GASILSKO DRUŠTVO IZOLIRKA |LJUBLJANA              |           |
|LJUBLJANA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KNEŽAK, 6253 KNEŽAK    |20737998   |
|GASILSKO DRUŠTVO JAVOR BAČ|                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |BAKOVNIK 4, 1240       |10665820   |
|GASILSKO DRUŠTVO KEMOSTIK-|KAMNIK                 |           |
|SVIT-TRIVAL, KAMNIK       |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |ŠMARTINSKA 3, 1000     |45457999   |
|GASILSKO DRUŠTVO KOLINSKA |LJUBLJANA              |           |
|LJUBLJANA                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |                       |99116979   |
|GASILSKO DRUŠTVO LABOD    |                       |           |
|TOVARNA DELTA PTUJ        |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |NIKOLE TESLA 11, 6250  |36762652   |
|GASILSKO DRUŠTVO LESONIT  |ILIRSKA BISTRICA       |           |
|IL. BISTRICA              |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CELOVŠKA 160, 1000     |34639616   |
|GASILSKO DRUŠTVO          |LJUBLJANA              |           |
|LJUBLJANSKI POTNIŠKI      |                       |           |
|PROMET LJ.                |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |MARLES PODVELKA, 2363  |93475845   |
|GASILSKO DRUŠTVO MARLES   |PODVELKA               |           |
|PODVELKA                  |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |POD GRADOM 4, 2380     |59120908   |
|GASILSKO DRUŠTVO NOVA     |SLOVENJ GRADEC         |           |
|OPREMA SLOVENJ GRADEC     |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |FOERSTERJEVA ULICA 10, |88558851   |
|GASILSKO DRUŠTVO NOVOTEKS |8000 NOVO MESTO        |           |
|METLIKA                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PTUJSKA C. 37, 2331    |18266843   |
|GASILSKO DRUŠTVO OPEKARNA |PRAGERSKO              |           |
|PRAGERSKO                 |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |SAVSKA CESTA 21, 4000  |70191271   |
|GASILSKO DRUŠTVO PLANIKA  |KRANJ                  |           |
|KRANJ                     |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |OB DRAVI 6, 2000       |14275678   |
|GASILSKO DRUŠTVO SVILA    |MARIBOR                |           |
|D.D. MARIBOR              |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOVINARSKA 28, 1240    |32938179   |
|GASILSKO DRUŠTVO TITAN    |KAMNIK                 |           |
|KAMNIK                    |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PAMEČE 151, 2380       |55023789   |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA  |SLOVENJ GRADEC         |           |
|POHIŠTVA PAMEČE           |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PRI POSTAJI 1, 2391    |48645176   |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA  |PREVALJE               |           |
|POHIŠTVA PREVALJE         |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |POHORSKA 6/A, 2380     |13903276   |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA  |SLOVENJ GRADEC         |           |
|USNJA SLOVENJ GRADEC      |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |TRŽAŠKA CESTA 1, 1000  |81331886   |
|GASILSKO DRUŠTVO VALKARTON|LJUBLJANA              |           |
|LOGATEC                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 
Pri upravičencu GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA se pred besedo "DRUŠTVO" doda beseda "PROSTOVOLJNO".
 
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR se črta beseda "INDUSTRIJSKO".
 
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI BRNIK – VOPOVLJE se za besedo "BRNIK" črta vezaj in beseda " VOPOVLJE".
 
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO DRUŠTVO JAVOR PIVKA se doda naslov sedeža, ki se glasi: "SNEŽNIŠKA 12, 6257 PIVKA".
 
Na koncu se dodajo naslednji upravičenci:
 
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |ADLEŠIČI 13B, 8341     |40572951   |
|DRUŠTVO ADLEŠIČI          |ADLEŠIČI               |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |HAJDOŠE 41B, 2288      |95771247   |
|DRUŠTVO HAJDOŠE           |HAJDINA                |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |KUZMA 24, 9263 KUZMA   |79970737   |
|DRUŠTVO KUZMA             |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |LACKOVA C. 165, 2341   |62666894   |
|DRUŠTVO PEKRE             |LIMBUŠ                 |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |PONIKVE 26, 5283 SLAP  |24210684   |
|DRUŠTVO PONIKVE           |OB IDRIJCI             |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |REČIŠKA C.4, 4260 BLED |40376583   |
|DRUŠTVO REČICA            |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |VELIKE BLOKE 22, 1385  |36580759   |
|DRUŠTVO VELIKE BLOKE      |NOVA VAS               |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO     |VRHPOLJE PRI MORAVČAH, |32367210   |
|DRUŠTVO VRHPOLJE          |1251 MORAVČE           |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOLIČEVO 2/A, 1230     |42783186   |
|GASILSKO DRUŠTVO HELIOS   |KOLIČEVO               |           |
|DOMŽALE                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOLODVORSKA CESTA 5,   |61134309   |
|GASILSKO DRUŠTVO LAFARGE  |1420 TRBOVLJE          |           |
|CEMENT CEMENTARNA TRBOVLJE|                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 

3. člen

 
V poglavju 6. UPRAVIČENCI S PODROČJA NOTRANJIH ZADEV se na koncu podpoglavja 6.1. USTANOVE dodajo naslednji upravičenci:
 
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FILATELISTIČNA AKADEMIJA –|PARMOVA ULICA 9, 1270  |65622081   |
|USTANOVA                  |LITIJA                 |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FUNDACIJA NAJ BO OTROK,   |GLONARJEVA 8, 1000     |55207383   |
|USTANOVA ZA RAZISKOVANJE, |LJUBLJANA              |           |
|RAZVOJ IN UDEJANJANJE     |                       |           |
|RODNOSTI                  |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FUNDACIJA PALPUNG JEŠE    |GROHARJEVA CESTA 20,   |34486143   |
|ČÖLING, USTANOVA ZA       |1000 LJUBLJANA         |           |
|OHRANJANJE TIBETANSKEGA   |                       |           |
|BUDIZMA                   |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDNARODNA AKADEMIJA,     |CELOVŠKA 25, 1000      |39566684   |
|USTANOVA ZA MANAGEMENT IN |LJUBLJANA              |           |
|INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA – ZA ŽIVLJENJE   |ZALOŠKA C. 29, 1000    |36142875   |
|BREZ ODVISNOSTI           |LJUBLJANA              |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA "ZA ŽIVLJENJE" – |ŽUPANČIČEVA 2, 1000    |89001796   |
|FUNDACIJA ZA POSPEŠEVANJE |LJUBLJANA              |           |
|RAZVOJA NUJNE MEDICINSKE  |                       |           |
|POMOČI                    |                       |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA ZA OBNOVO IN     |SOKOLSKA ULICA 1, 8000 |72453745   |
|OŽIVITEV NARODNEGA DOMA   |NOVO MESTO             |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
 
Na koncu podpoglavja 6.2. POLITIČNE STRANKE se doda naslednji upravičenec:
 
 +--------------------------+-----------------------+-----------+
|AKACIJE                   |ULICA II. PREKOMORSKE  |75021382   |
|                          |BRIGADE 13 B, 6000     |           |
|                          |KOPER                  |           |
+--------------------------+-----------------------+-----------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window