Navigacija

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2677/2005, stran 6365 DATUM OBJAVE: 30.6.2005

VELJAVNOST: od 1.7.2005 / UPORABA: od 1.7.2005

RS 61-2677/2005

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/05, 66/07, 18/14, 75/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.6.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2677. Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

 
 
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, šestega odstavka 12. člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04-ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa vrste zelenjadnic, za katere velja ta pravilnik; zahteve in pogoje, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena; zahteve za dobavitelja; vsebino obrazca vloge za izdajo dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja; vsebino etikete in potrdila, ki ju izda dobavitelj; postopek nadzora in spremljanja dobaviteljev ter razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, v skladu z:
 
-
Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (kodificirana različica) (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18. 6. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/72/ES);
 
-
Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 19), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/61/EGS) in
 
-
Direktivo Komisije 93/62/EGS z dne 5. julija 1993 o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 29).
 

2. člen

(obseg uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni in sadilni material), ki se trži v Evropski Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
 
(2)
Zelenjadnice po tem pravilniku so rastline rodov ali vrst, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in križanci teh rodov ali vrst.
 
(3)
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin, ki pripadajo drugim rodovom ali vrstam ali križancem teh rodov ali vrst, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni ali sadilni material zelenjadnic iz prejšnjega odstavka.
 
(4)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni in sadilni material, ki je namenjen izvozu v tretje države, če je pravilno označen in ločen od ostalega razmnoževalnega in sadilnega materiala in če izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
"razmnoževalni material" so deli rastlin in ves drug rastlinski material, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo zelenjadnic;
 
2.
"sadilni material" so cele rastline in deli rastlin, vključno s komponentami za cepljenje pri cepljenih rastlinah, ki so namenjeni za sajenje za pridelavo zelenjave;
 
3.
"imenovani laboratorij" je laboratorij, imenovan za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
 
4.
»praktično brez škodljivih organizmov« pomeni »praktično nenapaden s škodljivimi organizmi«, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).
 

II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI IN SADILNI MATERIAL

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window