Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-56/2005, stran 158 DATUM OBJAVE: 11.1.2005

VELJAVNOST: od 12.1.2005 / UPORABA: od 12.1.2005

RS 3-56/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/05

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.1.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

56. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada

 
 
Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada

 

1. člen

 
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02 in 78/03; v nadaljevanju: navodilo) se v poglavju »1. Splošne določbe«:
 
-
Prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje obliko in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.«
 
-
V drugem odstavku se za besedi »zavarovalnice« doda besedilo », zavarovalni in pozavarovalni pooli«, besedi »in pokojninske« se nadomestita z besedam »ter pokojninske«.
 
-
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Poročevalci predložijo poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju: poročilo) v elektronski obliki po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti ali na disketi in v papirni obliki. Elektronski naslov za pošiljanje poročila je »agencija@a-zn.si.«.
 
-
V četrtem odstavku se besedilo »s tremi listi« nadomesti z besedilom »s štirimi listi«, besedilo »3. list terjatve« se nadomesti z besedilom »3. list: terjatve do zavarovalcev oziroma terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic«, 4. list: terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev, nastale zaradi zamika pri poravnavi«. V besedilu »1 list vrednostni papirji, 2. list druge naložbe« se za »1. list« in »2. list« vstavi dvopičje.
 
-
V petem odstavku se besedilo »veljavnem na dan valutacije« nadomesti z besedilom »ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo«.
 
-
Šesti odstavek se črta.
 

2. člen

 
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki A):
 
-
se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako, da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
 
-
besedilo pod zaporedno številko (15) »v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00)«, se nadomesti z besedilom, ki se glasi »v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk«.
 
-
besedilo pod zaporedno številko (16) se spremeni tako, da se glasi: »Poštena vrednost oziroma odplačna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk.«
 
-
pod zaporedno številko (21) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
 
-
besedilo pod zaporedno številko (22) se spremeni tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje.«
 
-
besedilo pod zaporedno številko (24) se spremeni tako, da se glasi: »Opomba: označba, da je vrednostni papir drugi dolžniški vrednostni papir po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, z navedbo datuma nakupa tega papirja.«
 
-
se dodajo novi stolpci (25), (26) in (27), ki se glasijo:
 
»(25)
Bonitetna ocena vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja: vpiše se bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja (v primeru drugih dolžniških vrednostnih papirjev po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada pa lahko tudi bonitetno oceno osebe, ki za papir jamči).
 
(26)
Bonitetna agencija, ki je izdelala oceno.
 
(27)
Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).«
 

3. člen

 
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki B):
 
-
se spremeni besedilo pod naslovom točke B) tako, da se glasi: »V primeru, da gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »Naziv pogodbenika« navede vrsto nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. V primeru, da gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na pogodbenika, prazna.«
 
-
se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako, da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
 
-
pod zaporedno številko (17) se besedilo »v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00).«, nadomesti z besedilom, ki se glasi »v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk«.
 
-
pod zaporedno številko (19) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
 
-
pod zaporedno številko (20) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v depozite.«
 
-
pod zaporedno številko (22) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Opomba: v primeru naložbe v potrdilo o vlogi se vpiše število potrdil pri posameznem izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo.«
 
-
doda se nova zaporedna številka (23), ki se glasi: »(23) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window