Navigacija

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1434/2015, stran 3814 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

VELJAVNOST: od 16.5.2015 / UPORABA: od 16.5.2015

RS 34-1434/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/15

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1434. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Luče na 5. redni seji dne 13. 5. 2015 sprejel
 

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospodarstva in obrti z namenom pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče za obdobje do 31. 12. 2020.
 
Opredelitev pojma »enotno podjetje«
 
»enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
 
a)
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 
b)
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 
c)
podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 
d)
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
 

2. člen

 
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Luče se zagotavljajo v proračunu Občine Luče, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba, na predlog Odbora za gospodarstvo. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen ukrep in namen.
 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
 
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
 
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Luče in druge za nadzor pristojne institucije.
 
Občina Luče lahko preverja namensko porabo sredstev pri prejemnikih pomoči. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
 

3. člen

 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek za izplačilo mora vsebovati z razpisom opredeljena dokazila.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window