Navigacija

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2981/2009, stran 9029 DATUM OBJAVE: 7.8.2009

VELJAVNOST: od 22.8.2009 / UPORABA: od 22.8.2009

RS 63-2981/2009

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/09, 84/18

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2981. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

 
 
Na podlagi petega odstavka 20. člena in 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ravnanju z izrabljenimi gumami

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba z namenom zagotovitve okolju prijaznega ravnanja z izrabljenimi gumami določa pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter druge obveznosti, povezane z ravnanjem z gumami in izrabljenimi gumami.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vrste gum ne glede na njihovo velikost ali maso.
 
(2)
Ta uredba se glede zahtev o zbiranju in predelavi uporablja za vse izrabljene gume, ne glede na to kdaj so bile dane na trg.
 
(3)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem izrabljenih gum in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z izrabljenimi gumami, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
guma je pnevmatika za osebne avtomobile, avtobuse, tovornjake in priklopna vozila, motorna kolesa, dvokolesa, kmetijska in gozdarska vozila ter stroje (v nadaljnjem besedilu: vozila); za gume se ne štejejo plašči za kolesa brez motorja (velo plašči) in ščitniki za avtomobile ter zračnice za gume vseh vrst;
 
2.
izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči. Izrabljena guma je tudi guma, ki jo njen uporabnik vrne distributerju gum v okviru reklamacije zaradi kakovosti dostavljenega blaga. Izrabljena guma je odpadek, ki se uvršča v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03 s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. Guma, ki nastane kot odpadek pri proizvodnji gum ali pri obnovi izrabljenih gum, ni izrabljena guma po tej uredbi. Guma iz prejšnjega stavka je odpadek, ki se uvršča v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 07 02 99 na seznamu odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, in se z njo ravna v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
 
3.
proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
 
-
daje gume prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije ne glede na to, ali so proizvedene v Republiki Sloveniji, pridobljene v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali uvožene iz tretjih držav,
 
-
obnavlja izrabljene gume, pridobljene v EU ali uvožene iz tretjih držav, zaradi dajanja obnovljenih gum v promet.
 
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi dajanja v promet proizvaja, pridobiva v EU ali uvaža iz tretjih držav vozila, za katera velja predpis, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, se glede gum, vgrajenih v ta vozila, ne šteje za proizvajalca;
 
4.
obstoječi proizvajalec je proizvajalec, ki je na dan uveljavitve te uredbe vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev gum ter proizvajalcev obnovljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 
5.
dajanje v promet je dobava ali dajanje blaga na voljo tretji osebi na območju Republike Slovenije brezplačno ali proti plačilu in ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov;
 
6.
gume, ki so dane v promet, so gume, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji v posameznem letu po podatkih o obračunu okoljske dajatve oziroma vračilu obračunanih sredstev okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum, s katerimi razpolaga organ, pristojen za obračun te okoljske dajatve;
 
7.
povzročitelj odpadkov je:
 
-
fizična oseba, ki je imetnik izrabljene gume oziroma je pri njem zaradi osebne uporabe vozila nastala,
 
-
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je imetnik izrabljene gume oziroma je pri njem zaradi uporabe vozila v okviru izvajanja lastne dejavnosti nastala,
 
-
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki za druge osebe opravlja storitve vzdrževanja vozil, ki uporabljajo gume (v nadaljnjem besedilu: serviser),
 
-
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki obnavlja izrabljene gume, ki niso pridobljene v EU ali uvožene iz tretjih držav, zaradi dajanja obnovljenih gum v promet ali zaradi njihove uporabe na vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti;
 
8.
končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
 
-
zaradi uporabe vozil v okviru izvajanja lastne dejavnosti sam pridobiva v EU ali uvaža iz tretjih držav gume ali vozila skupaj z vgrajenimi gumami, razen če gre za vozila, katerih predelava se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
 
-
obnavlja izrabljene gume, pridobljene v EU ali uvožene iz tretjih držav, zaradi njihove uporabe na vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti;
 
9.
zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zbira izrabljene gume v skladu s to uredbo;
 
10.
oddajanje je ravnanje z izrabljenimi gumami, pri katerem imetnik izrabljeno gumo odda v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista, prevzemnik pa jo s potrditvijo evidenčnega lista prevzame;
 
11.
prepuščanje je oddajanje izrabljenih gum v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista, prevzemnik pa jo brez potrditve evidenčnega lista prevzame;
 
12.
prevzemno mesto je prostor, kjer povzročitelj odpadkov, pri katerem v okviru izvajanja dejavnosti nastajajo izrabljene gume, te gume začasno skladišči in na katerem jih zbiralec redno prevzema;
 
13.
zbirni center je objekt ali del objekta, ki ga upravlja zbiralec in je urejen za razvrščanje, skladiščenje in pripravo zbranih izrabljenih gum ter za druge aktivnosti, povezane z njihovim oddajanjem v predelavo;
 
14.
predelava je:
 
-
recikliranje izrabljenih gum do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, preneha biti odpadek, ali
 
-
uporaba izrabljenih gum kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije;
 
15.
predobdelava je katerakoli dejavnost, opravljena na izrabljenih gumah po oddaji v zbirni center zaradi njihove priprave za nadaljnjo predelavo;
 
16.
obnova izrabljenih gum je postopek recikliranja izrabljenih gum, po katerem se obdelane gume uporabijo za namen, za katerega so bile proizvedene, s tem da se obnovljena guma ne šteje za odpadek.
 

II. PRAVILA RAVNANJA Z IZRABLJENIMI GUMAMI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window