Navigacija

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 6-29/1993, stran 218 DATUM OBJAVE: 7.5.1993

RS (mednarodne) 6-29/1993

 
 

29. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu

 
 
Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1993.
 
Št. 0100-51/93
 
Ljubljana, dne 2. aprila 1993.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

1. člen

 
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu, podpisan na Ohridu dne 24. marca 1992 in dopolnjen z izmenjavo not z dne 20. julija in 6. novembra 1992.
 

2. člen

 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in makedonskem jeziku ter prevodu glasi:
 

SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU

 
V želji, da poglobita sodelovanje v zračnem prometu in z namenom, da zagotovita možnosti za redni zračni promet,
 
sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila o naslednjem:
 

1. člen

Definicije

 
1.
Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo naslednji pomen:
 
a)
»konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena omenjene konvencije in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in spremembe veljajo za obe pogodbenici;
 
b)
»pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Republiško upravo za zračno plovbo in za Republiko Makedonijo Ministrstvo za urbanizem, gradbeništvo, promet in ekologijo ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih opravljajo omenjeni organi;
 
c)
»določeni prevozniki« pomeni prevoznike v zračnem prometu, ki jih je v skladu s 6. členom tega sporazuma določila posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;
 
d)
»tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji za prevoz pošte.
 
2.
Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače določeno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window