Navigacija

Statut o spremembah Statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1438/1993, stran 1830 DATUM OBJAVE: 24.6.1993

VELJAVNOST: od 24.6.1993 / UPORABA: od 24.6.1993

RS 34-1438/1993

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.6.1993 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/93

Časovnica

Na današnji dan, 12.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.6.1993
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1438. Statut o spremembah Statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

 
 
Na podlagi 53. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91). 84. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 11. člena statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 5/93) je Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na 3. seji dne 15. junija 1993 sprejela
 

STATUT
o spremembah Statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

 

1. člen

 
V Statut Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 5/93) se spremeni tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:
 
»Vsak član Združenja ima v skupščini enega delegata. Število glasov posameznega delegata skupščine je odvisna od števila zaposlenih delavcev v zdravstvenem zavodu, ki ga delegat zastopa. Posamezni delegat skupščine ima en glas na vsakih začetih 300 zaposlenih delavcev.«
 

2. člen

 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina Združenja ima naslednje pristojnosti:
 
-
sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
 
-
sprejema program dela Združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
 
-
določa finančni načrt in stopnjo prispevka članov Združenja,
 
-
obravnava predlog plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije,
 
-
imenuje in razrešuje upravni odbor in stalne komisije skupščine Združenja,
 
-
določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja Združenja ter daje smernice za delo direktorja Združenja in izvršilnih organov Združenja,
 
-
obravnava in sprejema letno poročilo o delu Združenja.
 
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica delegatov skupščine Združenja.
 
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov delegatov, razen za: prvo, tretjo in sedmo alineo tega člena, kjer določa z večino glasov vseh članov.«
 

3. člen

 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: »Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
 
-
obravnava izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen storitev in podlage za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma njihove spremembe in dopolnitve,
 
-
obravnava in sklepa kolektivne pogodbe,
 
-
odloča o nakupih in prodaji nepremičnin Združenja,
 
-
imenuje in razrešuje direktorja Združenja,
 
-
obravnava in sprejema zaključni račun Združenja,
 
-
daje pobude za sprejemanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na zdravstvo,
 
-
pripravlja gradivo in strokovne podlage ter predloge za odločanje na skupščini,
 
-
sprejema druge splošne akte Združenja, njihove spremembe in dopolnitve,
 
-
sprejema odločitve in ukrepe za izvrševanje sklepov skupščine,
 
-
poroča skupščini o izvrševanju njenih sklepov,
 
-
obravnava in potrjuje periodične obračune Združenja in poročilo o poslovanju Združenja,
 
-
ugotavlja pristop in izstop novih članov v oziroma iz Združenja.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window