Navigacija

Uredba o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-140/2019, stran 250 DATUM OBJAVE: 25.1.2019

VELJAVNOST: od 9.2.2019 / UPORABA: od 9.2.2019

RS 5-140/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

140. Uredba o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori

 
 
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori

 

1. člen

(vsebina koncesije)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah št.: 417/66, k. o. Podkoren, 532/2, 532/3, 533/1, 534/1, 534/2, 534/3, 535/2, 537, 542/2, 545/11, 746, 747, 750/1, 750/16, 750/25, 750/26, 751/2, 751/4, 751/6, 834/10, 834/11 in 877/2, vse k. o. Kranjska Gora.
 
(2)
Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Kranjska Gora.
 

2. člen

(vsebina vloge)

 
(1)
Vloga za pridobitev koncesije vsebuje:
 
-
navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
 
-
zadevo,
 
-
zahtevek oziroma predlog,
 
-
navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 
-
firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 
-
navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
 
-
navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
 
-
namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
 
-
podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
 
-
podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
 
-
podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje),
 
-
podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
 
-
izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
 
-
investicijski načrt za gradnjo,
 
-
druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
 
(2)
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
 

3. člen

(pogoji za koncesionarja)

 
(1)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti žičnic in vlečnic,
 
-
ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
 
-
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
 
-
je finančno in poslovno sposoben ter
 
-
ima strokovno usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
 
(2)
Koncesionar obratovalni čas žičniške naprave prilagodi skladno z naravovarstvenim soglasjem in naravovarstvenimi pogoji.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window