Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-275/2011, stran 747 DATUM OBJAVE: 4.2.2011

RS 7-275/2011

 
 

275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o vete­rinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 - ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US in 93/05 - ZVMS) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evrop­skega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09) izdaja mini­ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 

1. člen

 
V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinar­jev (Uradni list RS, št. 71/08) se v prvem odstavku 1. člena be­sedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parla­menta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 320 z dne 6. 12. 2007, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (ES) št. 279/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sve­ta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 93 z dne 7. 4. 2009, str. 11)«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evrop­skega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o stori­tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36) določa tudi izenačitev pogojev za prosto ustanavljanje ponudnikov storitev.«.
 

2. člen

 
Besedilo prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če je zakonito ustanovljen za opravljanje te storitve v eni izmed držav članic.«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 17. člena se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window