Navigacija

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3275/2017, stran 9744 DATUM OBJAVE: 8.12.2017

VELJAVNOST: od 9.12.2017 / UPORABA: od 9.12.2017

RS 69-3275/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 69/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.12.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi provenienčnih območij

 

1. člen

 
V Pravilniku o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/03 in 58/12) se 7.a člen spremeni tako, da se glasi:
 

»7.a člen

(uporaba GRM iz sosednjih držav)

 
V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena se po predhodni pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Gozdarskega inštituta Slovenije lahko dovoli uporabo naslednjih vrst GRM iz posameznih provenienčnih območij in višinskih pasov iz sosednjih držav v posameznih provenienčnih območjih in podobmočjih ter višinskih pasovih na območju Republike Slovenije:
 
1.
Avstrija: dovoli se lahko uporabo GRM iz provenienčnih območij 6.1 (Südliches Randgebirge) in 6.2 (Klagenfurter Becken) v alpskem (1.) provenienčnem območju, in sicer v vseh treh podobmočjih: 1.1 (Julijske Alpe), 1.2 (Zahodne Karavanke – Kamniške Alpe), 1.3 (Vzhodne Karavanke – Savinjske Alpe) ob upoštevanju ocene o primerjavi višinskih pasov in vegetacije. V primeru povečanih potreb po GRM zaradi sanacije velikih površin po ujmah, se lahko uporablja, vendar največ za potrebe enega leta, izjemoma dovoli tudi uporaba GRM provenienčnega območja 1.3 (subkontinentale Innenalpen-Ostteil), predvsem na silikatni matični podlagi, v srednji in zgornji višinski pas, nad 900 m nadmorske višine. V istih primerih se lahko izjemoma dovoli uporaba GRM iz provenienčnih območij 3.2 (ÖstlicheZwischenalpen-Südteil) in 3.3 (Südliche Zwischenalpen) v alpsko (1.) in pohorsko (2.) provenienčno območje v srednji in zgornji višinski pas ob upoštevanju primerjave višinskih pasov, matične podlage in vegetacije;
 
Dovoli se uporaba GRM zelene duglazije – Pseudotsuga menziesii var. viridis iz provenienčnega območja 8.2 v provenienčno območje 3. (Predpanonska regija, brez 3.7) v pasu 200 do 700 m n.v. V prilogi 3 je seznam provenienc zelene duglazije, ki so priporočene za sadnjo v provenienčnem območju 8.2 v Avstriji.
 
2.
Madžarska: dovoli se lahko uporabo GRM hrastov: doba, cera in gradna ter črne jelše iz provenienčnega območja (1.) za uporabo v provenienčnem območju 3. (Predpanonska regija, brez 3.7).
 
3.
Hrvaška: vnos GRM iz Republike Hrvaške je mogoč iz semenskih regij, ki mejijo na Republiko Slovenijo, in sicer samo v provenienčna podobmočja, ki se stikajo s temi semenskimi regijami, kot kaže preglednica:
 
Drevesna vrsta Hrvaške semenske regije Provenienčno območje v Republiki Sloveniji
dob 1.1.3, 1.2.3 3.1 – 3.6
graden 2.1.3, 2.1.4 3.3 – 3.7, 5.4
puhasti hrast 4.1.1, 4.1.2 7.
bukev 2.2.2, 2.3.3, 2.2.3, 3.3.1, 3.4.1 3., 5.4, 6.2, 6.3, 7.
poljski jesen 1.1.2, 1.2.3 3.
črna jelša 1.1.2, 1.2.1 3.
bela vrba 1.1, 1.2 3.
topol in hibridi 1.1, 1.2, 4.1 3., 7.
jelka 2.3.1, 3.3.1 3.4 – 3.7, 6.2, 6.3
smreka 3.2.1, 3.3.1 3.7, 5.4, 6.2, 6.3
rdeči bor 2.1.1, 3.2.1 3, 5.4, 6.2, 6.3, 7
črni bor 3.3.1, 5.5.1 3.5 – 3.7, 5.4, 6.2, 6.3, 7.
alepski bor 5.1.1 7.
črnika 5.1.1 7.
 
«.
 

2. člen

 
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window