Navigacija

Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3733/2019, stran 10850 DATUM OBJAVE: 27.12.2019

VELJAVNOST: od 11.1.2020 / UPORABA: od 11.1.2020

RS 81-3733/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/19

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3733. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

 
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALECV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar (v nadaljevanju: IPF)
in
1. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Marko Repnik,
2. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica Mija Aleš, po pooblastilu zanjo Maja Papič
3. ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Janez Sušnik
(v nadaljevanju: Združenje)
dogovorijo in sklenejo
 

S K U P N I   S P O R A Z U M  
za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev 

 

UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
 
1.
da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 kolektivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne priobčitve komercialnih fonogramov;
 
2.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije ter Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju »podpisniki«) zagotavljajo, da v svojem članstvu oziroma v svojih organizacijskih enotah združujejo večino organizacij v Sloveniji, ki opravljajo neprofitno kulturno dejavnost v kulturnih društvih in upokojenskih kulturnih skupinah in je zato Združenje na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP),
 
3.
da stranke tega sporazuma urejajo določitev višine nadomestila za načine uporabe komercialnih fonogramov, ki so urejeni v točkah I. A., I. C, II. C in II.D 7. člena Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, 68-3016/05, v nadaljevanju: Tarifa 2005);
 
4.
da stranke tega sporazuma urejajo določitev višine nadomestila za kulturna društva, zveze kulturnih društev in upokojenske kulturne skupine, ki delujejo izključno ljubiteljsko (v nadaljevanju tudi: ljubiteljska kulturna društva);
 
5.
da so večina ljubiteljskih kulturnih društev v RS člani območnih zvez kulturnih društev, te pa so članice Zveze kulturnih društev Slovenije ali pa delujejo v okviru ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem JSKD;
 
6.
da se za vse ostale oblike uporabe komercialnih fonogramov, ki niso opredeljene v točki 3. tega člena in za uporabnike, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih s tem sporazumom uporabljajo določila Tarife 2005 oziroma veljavnih skupnih sporazumov;
 
7.
da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma, od prenehanja sporazuma dalje, kot Tarifa v skladu z določili ZASP uporablja Tarifa 2005, če ni drugače določeno s tem sporazumom;
 
8.
da stranke tega sporazuma urejajo tudi določitev znižanja višine nadomestila za uporabo fonogramov za ljubiteljska kulturna društva, ki opravljajo dejavnost poučevanja plesa.
 

ZAVEZANCI IN TARIFA

 

2. člen

 
Ta sporazum velja za organizatorje prireditev, na katerih je uporaba (javna priobčitev) fonogramov ključnega pomena in ki so organizirane v okviru izvajanja ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s tem sporazumom.
 
Kot organizator po prejšnjem odstavku tega člena štejejo kulturna društva, zveze kulturnih društev, upokojenske kulturne skupine ali območne izpostave JSKD, ki vse delujejo izključno ljubiteljsko, v skladu s tem sporazumom.
 

3. člen

 
Prireditve, kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena po tem sporazumu so:
 
-
koncerti in prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playback) ipd.)
 
-
prireditve, pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve (npr. različni plesni nastopi, revije, gledališki nastopi in predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo).
 
Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na prireditve:
 
-
pri katerih javna priobčitev fonogramov poteka le za zvočno ozadje ali kot mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo;
 
-
katerih primarni namen je športno udejstvovanje.
 

SPLOŠNA TARIFA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window