Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-3600/2013, stran 10960 DATUM OBJAVE: 6.12.2013

VELJAVNOST: od 7.12.2013 / UPORABA: od 1.3.2014

RS 100-3600/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/13

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.3.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3600. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
 
Št. 003-02-10/2013-18
 
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13 in 63/13) se v prvem odstavku 1. člena pred besedo »uporabniku« črta beseda »drugemu«.
 

2. člen

 
Za drugim odstavkom 85. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Koncesijo iz prvega odstavka tega člena lahko pridobijo tudi konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Tem subjektom se ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

3. člen

 
V 105. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša denarni vložek vsakega posameznega ustanovitelja v primeru, kadar sta ustanovitev in delovanje fundacije dogovorjena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, najmanj 5.000 eurov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window