Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2529/2014, stran 6538 DATUM OBJAVE: 25.7.2014

VELJAVNOST: od 9.8.2014 do 5.1.2018 / UPORABA: od 9.8.2014

RS 57-2529/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 6.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/14, 75/17

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

2529. Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

 
 
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/24/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/60/EU z dne 27. novembra 2013 o spremembi Direktive 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil, Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter Direktive 2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2013, str. 15) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/24/EU) ureja ES-homologacijo (v nadaljnjem besedilu: homologacija) dvo- in trikolesnih motornih vozil, vozil z dvojnimi kolesi ali brez njih ter štirikolesnih vozil, namenjenih za vožnjo po cesti, njihovih sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot.
 

2. člen

(področje veljavnosti)

 
(1)
Ta pravilnik ne velja za:
 
-
vozila, ki jih upravljajo pešci;
 
-
vozila za uporabo na športnih tekmovanjih na cesti ali na terenu;
 
-
vozila, ki so bila v uporabi pred začetkom postopkov ugotavljanja skladnosti vozil;
 
-
traktorje in stroje, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali za podobne namene;
 
-
vozila, namenjena predvsem za rekreacijske namene izven javnih cest, s tremi simetrično nameščenimi kolesi, in sicer z enim sprednjim kolesom in dvema zadnjima kolesoma;
 
-
enosledna ali dvosledna vozila s pedali, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala (kolesa s pomožnim motorjem).
 
(2)
Ta pravilnik ne velja za sestavne dele ali samostojne tehnične enote za vozila iz prejšnjega odstavka, razen če so ti namenjeni za vgradnjo na vozila, za katera velja ta pravilnik.
 
(3)
Ta pravilnik ne velja za posamične odobritve vozil.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
»dvojno kolo« sta dve kolesi, nameščeni na isti osi, pri katerih sta središči površin stika s podlago oddaljeni manj kot 460 mm, pri čemer se dvojno kolo šteje za eno kolo;
 
2.
»izvedenka« so vozila istega tipa in variante, ki imajo lahko vgrajeno opremo, sestavne dele ali sisteme, navedene v opisnem listu iz Priloge II Direktive 2002/24/EU, in izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika;
 
3.
»samostojna tehnična enota« je naprava, ki mora izpolnjevati zahteve posamezne tehnične specifikacije za vozila in je namenjena, da tvori sestavni del vozila;
 
4.
»sestavni del« je naprava, ki mora izpolnjevati zahteve posamezne tehnične specifikacije za vozila in je namenjena, da tvori del vozila;
 
5.
»sistem« so vsi sistemi vozila, ki morajo ustrezati zahtevam, določenim v posameznih tehničnih specifikacijah za vozila (npr. zavore, oprema za kontrolo emisij);
 
6.
»tip vozila« je vozilo ali skupina vozil (variante), ki lahko vključuje variante in izvedenke, in izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika;
 
7.
»varianta« je vozilo ali skupina vozil (izvedenke) istega tipa, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika;
 
8.
»vozila z dvojnim pogonom« so vozila, ki imajo dva različna pogonska sistema (npr. električni in z notranjim zgorevanjem).
 
(2)
Ostali izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot ga imajo v zakonu, ki ureja motorna vozila.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window