Navigacija

Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2176/2016, stran 7246 DATUM OBJAVE: 15.7.2016

VELJAVNOST: od 30.7.2016 / UPORABA: od 30.7.2016

RS 50-2176/2016

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 17.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/16, 76/17, 149/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.9.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2176. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa pristojne organe in prekrške za izvajanje:
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2008/ES), in
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL L št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/423 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za morske ribiške proizvode (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1010/2009/ES).
 

2. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Pristojni organi za izvajanje Uredbe 1005/2008/ES in Uredbe 1010/2009/ES so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR) ter Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
 
(2)
Pristojna organa za opravljanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1005/2008/ES in Uredbe 1010/2009/ES sta IRSKGLR in FURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
 
(3)
Za zbiranje informacij, obveščanje in poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1005/2008/ES je pristojen FURS, pri čemer MKGP in IRKSGLR pošiljata FURS vse potrebne informacije.
 
(4)
Enotni povezovalni organ v skladu z 39. členom Uredbe 1010/2009/ES je FURS.
 
(5)
Pristojni organ za preverjanje in potrjevanje izjave o izvozu predelanih ribiških proizvodov v tretje države, če tretja država takšno izjavo zahteva, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
 

3. člen

(potrdilo gospodarskega subjekta z dovoljenjem)

 
Za sprejem in preverjanje zahtevka za izdajo potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem ter izdajo, začasno ukinitev in preklic potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem v skladu z Uredbo 1010/2009/ES je pristojen FURS.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window