Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja vas

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1216/2010, stran 3746 DATUM OBJAVE: 2.4.2010

VELJAVNOST: od 3.4.2010 / UPORABA: od 3.4.2010

RS 27-1216/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.4.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 27/10

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.4.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1216. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja vas

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 24. 3. 2010 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja vas

 

1. člen

(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
V okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/09; v nadaljevanju OPN) je bila za razvoj dejavnosti s področja prometa, distribucije in vzporednih dejavnosti opredeljena lokacija v severnem delu Novega mesta, ki zagotavlja dobro prometno dostopnost. Leži severno od državne ceste R2 – 448/0222 Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na AC (priključkov zahod in vzhod), pod Ždinjo vasjo. Območje je opredeljeno kot samostojna enota urejanja prostora z oznako NM/7-OPPN-b Gospodarska cona Ždinja vas, za katero je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
 
(2)
Na delu območja urejanja velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03), zato se pri pripravi OPPN v delu njegove veljavnosti upoštevajo določila 2. odstavka 133. člena odloka o OPN (posebni PIP za EUP na območju avtoceste).
 
(3)
Pobudo za pripravo OPPN so podale tri družbe, TOP CONA d.o.o., Ljubljana, KRKA, d.d., Novo mesto ter ZNASS, transport d.o.o., Ratež, p. Brusnice. TOP CONA d.o.o. nastopa kot investitor gradenj za trg, zaradi tega družba predlaga izdelavo OPPN na način, ki bo zagotovil fleksibilnost v smislu možnih programov in velikosti lokacij ter prostorskih pogojev, ki jih bo OPPN definiral za gradnje objektov in druge ureditve znotraj območja urejanja. Krka d.d. ima na tem območju namen realizirati del programa, ki se sedaj odvija na območju tovarniškega kompleksa v Ločni. Gre za realizacijo izgradnje poslovnih prostorov za potrebe transporta, tehničnega oddelka in carinskega poslovanja, kjer se poleg pisarn predvideva še mehanična in elektro delavnica z ostalimi potrebnimi spremljajočimi prostori, v okviru odprtih površin pa za ustrezno veliko parkirišče za kamione s priklopniki ter parkirišče za osebna vozila. V okviru svoje lokacije ima družba namen zagotoviti tudi ustrezno ravnanje z odpadki ter seveda vse pogoje, ki bodo na lokaciji za predlagano dejavnost zagotovili varno poslovanje ter pogoje za zdravje zaposlenih ter varnost pri delu. ZNASS d.o.o. ima na območju namen urediti logistični center za prodajo osebnih avtomobilov, za kar poleg poslovnih prostorov potrebuje še dovolj veliko parkirišče, vključno s parkiriščem za tovorna vozila.
 

2. člen

(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
Območje urejanja se nahaja na severnem delu Novega mesta, v neposredni bližini AC baze Novo mesto. Na jugu meji na državno cesto R2 – 448/0222 Karteljevo – Ločna oziroma v manjšem delu tudi na avtocesto, na severu pa vključuje potek 2 x 110 kV daljnovoda. Območje je razdeljeno na dva dela in je v veliki večini v naravi poraslo z gozdom. Večji del, severno od regionalne ceste, meri cca 25,90 ha, del med AC in regionalno cesto pa cca 1,85 ha. V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št.: 1280/2, 1281/2, 1268/2, 1283/2, 1279/2, 1277/1, 1284/2, 1272/1, 1276/2, 1289/2, 1286/2, 1285/2, 1269/2, 1267/4, 1267/2, 1282/2, 1271/1 in 1270/2, vse v k.o. Bršljin ter parc. št.: 859/2, 859/3, 851/4, 860/2, 860/3, 986/1, 986/2, 987/1, 987/2, 866/1, 850/2, 984/1, 984/2, 985/1, 985/2, 862/2, 862/3, 994/3, 1005/7, 2036, 2032/1, 2032/2, 864/2, 2040, 865/2, del 865/3, del 865/3, 858/2, 858/3, 2041/1, 857/1, 857/4, 988/1, 863/2, 863/3, 861/2, 861/3, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 868/2, 868/1, 869/1, 869/2, 878/1, 878/2, 873/3, 875/2, 873/1, 875/1, 854/2, 854/2, 853/1, 856/2, 856/3, 852/1, 855/3, 855/2, 2045/1, 851/3, 1020/1, 1020/6, 866/3, 994/2, 1005/6, 864/3, 988/2, 2033, 2034, 2039, 2037/3, 2037/2, 2031/2, 1020/5, 1001/3, 999/4, 1001/2, 999/3, 994/1, 989/2, 989/1, 848/2, 980/3, 980/1, 983/2, 983/1, 975/2, 975/1, 972/2, 972/1, 968, 969/2, 969/1, 879/1, 879/2, 849/2, 847/3, 995/2, 995/3, 1000/2 in 1000/3, vse v k.o. Ždinja vas.
 
(2)
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena odloka o OPN.
 

3. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

 
(1)
Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
 
(2)
Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
 
(2)
Izdelovalec OPPN praviloma ne izdela variantnih strokovnih rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora oziroma smernic nosilca urejanja prostora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window