Navigacija

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-486/2008, stran 1145 DATUM OBJAVE: 15.2.2008

VELJAVNOST: od 1.3.2008 / UPORABA: od 1.3.2008

RS 16-486/2008

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 15.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 16/08, 85/09, 109/12

Časovnica

Na današnji dan, 2.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

486. Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2)

 
Razglašam Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2) , ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2008.
 
Št. 003-02-2/2008-6
 
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-2)

 

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja:
 
1.
menjalniško poslovanje;
 
2.
določitev nadzornih in prekrškovnih organov po tem zakonu.
 
(2)
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1889/2005/ES) določajo pristojni organi in sankcije za kršitve.
 

2. člen

(rezidenti in nerezidenti)

 
(1)
Rezidenti oziroma rezidentke (v nadaljnjem besedilu: rezidenti) po tem zakonu so:
 
1.
gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
 
2.
podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
 
3.
samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetniki posamezniki) in posamezniki oziroma posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost);
 
4.
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: posameznik), razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov;
 
5.
diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna, ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih, in njihovi družinski člani.
 
(2)
Vse druge osebe so nerezidenti oziroma nerezidentke (v nadaljnjem besedilu: nerezidenti).
 
(3)
Za družinskega člana po 4. in 5. točki prvega odstavka tega člena se šteje: zakonec ali oseba, s katero ta oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, oseba, s katero ta oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero ta oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali otrok osebe, s katero ta oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter starši in posvojitelji fizične osebe.
 

3. člen

(gotovina, pristojni organ in posredovanje podatkov)

 
(1)
V tem zakonu gotovina pomeni:
 
-
prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist fiktivnega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila in
 
-
gotovino (bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).
 
(2)
Za izvajanje Uredbe 1889/2005/ES je pristojen carinski organ.
 
(3)
Prijava gotovine iz prvega odstavka tega člena vsebuje podrobnosti o prijavitelju (vključno s polnim imenom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom), lastniku gotovine, nameravanem prejemniku gotovine, znesku in vrsti gotovine, izvoru in namenu uporabe gotovine, poti prevoza in prevoznem sredstvu.
 
(4)
Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo carinskemu organu vpisni obliki.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window