Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1686/2010, stran 4865 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 8.5.2010 / UPORABA: od 8.5.2010

RS 34-1686/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.5.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.5.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1686. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug

 
 
Občinski svet Občine Tabor je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) na 3. izredni seji dne 19. 4. 2010 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga)

 
(1)
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007 (Uradni list RS, št. 83/08; v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor) Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 42-2008, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07).
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 
-
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 
-
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
načrt parcelacije
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(3)
Grafični del obsega naslednje vsebine:
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz kartografske dokumentacije odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007 (Uradni list RS, št. 83/08)''
 
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem''
 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''.
 
(4)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
prikaz stanja prostora
 
-
strokovne podlage
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
obrazložitev in utemeljitev
 
-
povzetek za javnost
 
-
geodetski načrt s certifikatom
 
-
geološko poročilo
 
-
podatki o lastnikih zemljišč.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 1123/1, 997/1, 997/3, 997/4, 997/14, 997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, vse k.o. Ojstriška vas. Območje obsega 3,4 ha.
 
(2)
Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Tabor, zahodno od lokalne ceste Tabor–Loke. Na severu je omejeno z gozdom, na vzhodu z lokalno prometnico Tabor–Loke, na zahodu z lokalnim dostopom do objektov lastnikov Lukman in Videnič, na jugu pa s stanovanjskimi hišami.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window