Navigacija

Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSPID-UPB1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-889/2005, stran 2362 DATUM OBJAVE: 15.3.2005

RS 26-889/2005

 
 

889. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSPID-UPB1)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, ki obsega:
 
-
Zakon o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb – ZPSPID (Uradni list RS, št. 50/99 z dne 28. 6. 1999),
 
-
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/99 z dne 23. 12. 1999),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-L (Uradni list RS, št. 31/2000 z dne 7. 4. 2000)
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb – ZPSPID-A (Uradni list RS, št. 58/02 z dne 4. 7. 2002),
 
-
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – ZISDU-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
 
-
Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004) in
 
-
Zakon o dopolnitvah Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb – ZPSPID-B (Uradni list RS, št. 61/04 z dne 4. 6. 2004).
 
Št. 412-01/99-22/15
 
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
 
EPA 15-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr.med. l. r.
 

Z A K O N O PRVEM POKOJNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE IN PREOBLIKOVANJU POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSPID-UPB1)

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

Uporabljeni pojmi

 
Posamezni pojmi in kratice, uporabljene v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
1.
Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Prvi pokojninski sklad) je ločeno premoženje nastalo z zamenjavo lastniških certifikatov pooblaščenih investicijskih družb, ki se po tem zakonu prenesejo na Prvi pokojninski sklad, in ki ga v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Kapitalski sklad izključno z namenom zagotoviti kritje za izpolnitev obveznosti iz zavarovalnih polic dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem zakonu;
 
2.
Kapitalski sklad je Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ustanovljen na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 – odl. US, 5/94, 7/96, 29/97 – odl. US in 54/98);
 
3.
Pooblaščene investicijske družbe so pooblaščene investicijske družbe, ustanovljene na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 – popr., 10/98 in 26/99 – v nadaljnjem besedilu: ZISDU),
 
4.
Družba za upravljanje je družba, ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov na podlagi ZISDU;
 
5.
ZZLPPO je zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 72/98 – odl. US in 12/99),
 
6.
ZZSPID je zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 59/96),
 
7.
zavarovanec je upravičenec do pokojninske rente na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem zakonu,
 
8.
pokojninski bon je enostransko oblikovalno upravičenje, ki ga imetnik uresniči z zamenjavo za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem zakonu,
 
9.
premoženje v upravljanju Slovenske razvojne družbe je premoženje, ki ga ob uveljavitvi tega zakona upravlja Slovenska razvojna družba in ki ga je bila na podlagi 24., 25. in 26. člena ZZLPPO dolžna prodati pooblaščenim investicijskim družba za certifikate;
 
10.
dodatno premoženje je državno premoženje, ki ga je bila Republika Slovenije dolžna zagotoviti za prodajo pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate na podlagi 52. člena ZZLPPO,
 
11.
Klirinško depotna družba je delniška družba, ki po zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99) vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: centralni register),
 
12.
Uslužbenski certifikati so lastniški certifikati, ki jih je zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah, ki se pretežno financirajo iz proračunskih sredstev, izdala Republika Slovenija v skladu s šestim odstavkom 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 77/93, 31/93, 43/93, 32/94, 43/95 in 1/96 – v nadaljnjem besedilu: ZLPP).
 

2. SPREMEMBA DELNIC IN OSNOVNEGA KAPITALA POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB

 

2. člen

Zamenjava delnic

 
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona se delnice pooblaščenih investicijskih družb, ki sedaj glasijo na nominalni znesek 1.000 tolarjev (v nadaljnjem besedilu: sedanje delnice) zamenjajo za nove delnice, ki se glasijo na nominalni znesek 100 tolarjev (v nadaljnjem besedilu: nove delnice) po menjalnem razmerju 10 novih delnic za eno sedanjo delnico.
 
(2)
Za nove delnice se ne uporablja določba 173. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99 – v nadaljnjem besedilu: ZGD).
 
(3)
Klirinško depotna družba v 30 dneh od uveljavitve tega zakona izvrši vpis zamenjave delnic iz prvega odstavka tega člena tako, da na računih imetnikov delnic pooblaščenih investicijskih družb, ki so bili vpisani v centralni register na dan uveljavitve tega zakona, izbriše sedanje delnice in vpiše ustrezno število novih delnic v skladu z menjalnim razmerjem iz prejšnjega odstavka.
 
(4)
Pred zamenjavo delnic iz prvega odstavka tega člena mora pooblaščena investicijska družba izdati morebitne še neizdane delnice iz tretjega odstavka 134. člena ZISDU in v roku 21 dni od uveljavitve tega zakona klirinško depotni družbi izročiti nalog za izdajo teh delnic. Za izdajo delnic iz prejšnjega stavka se ne uporablja določba 317. člena ZGD.
 

3. člen

Pravica izbire delničarja

 
(1)
Delničarji pooblaščenih investicijskih družb z dnem uveljavitve tega zakona v zvezi z novimi delnicami, ki so krite z lastniškimi certifikati, pridobijo pravico izbire bodisi obdržati nove delnice bodisi zamenjati nove delnice za pokojninske bone (v nadaljnjem besedilu: pravica izbire).
 
(2)
Število delnic posameznega imetnika v posamezni pooblaščeni investicijski družbi iz prejšnjega odstavka, ki so krite z lastniškimi certifikati, se ugotovi tako, da:
 
1.
se izračuna odstotek nominalnega zneska lastniških certifikatov, katerih imetnik je posamezna pooblaščena investicijska družba na dan uveljavitve tega zakona, v osnovnem kapitalu te pooblaščene investicijske družbe, in tako izračunani odstotek zaokroži na prvo nižje število, ki je deljivo z 10 (v nadaljnjem besedilu: zaokroženi odstotek), in nato
 
2.
število vseh novih delnic posameznega imetnika v posamezni pooblaščeni investicijski družbi pomnoži z zaokroženim odstotkom iz prejšnje točke.
 
(3)
Agencija v osmih dneh od uveljavitve tega zakona izda odločbe, s katerimi ugotovi zaokroženi odstotek.
 
(4)
Agencija vroči izvod odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena tudi klirinško depotni družbi, ki hkrati z vpisom zamenjave na podlagi tretjega odstavka 2. člena tega zakona na podlagi zaokroženega odstotka izračuna število delnic posameznega delničarja v posamezni pooblaščeni investicijski družbi in pri teh delnicah vpiše pravico izbire iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: delnice s pravico izbire).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window