Navigacija

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-570/1996, stran 879 DATUM OBJAVE: 28.2.1996

RS 12-570/1996

 
 

570. Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o osnovni šoli (ZOsn)

 
Razglašam zakon o osnovni šoli (ZOsn), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. februarja 1996.
 
001-22-22/96
 
Ljubljana, dne 22. februarja 1996.
 

Z A K O N O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu.
 

2. člen

(cilji izobraževanja)

 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
 
-
zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
 
-
vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,
 
-
razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,
 
-
vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
 
-
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
 
-
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
 
-
vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
 
-
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,
 
-
pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja,
 
-
razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,
 
-
seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,
 
-
omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
 
-
razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in
 
-
oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.
 

3. člen

(trajanje)

 
(1)
Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let.
 
(2)
Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca.
 
(3)
Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča deveti razred.
 
(4)
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window