Navigacija

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1826/1996, stran 2353 DATUM OBJAVE: 31.5.1996

RS 29-1826/1996

 
 

1826. Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o Kobilarni Lipica (ZKL)

 
Razglašam zakon o razglasitvi zakona o Kobilarni Lipica (ZKL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 1996.
 
001-22-57/96
 
Ljubljana, dne 29. maja 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O KOBILARNI LIPICA (ZKL)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Območje Kobilarne Lipica, ki obsega celotno zavarovano območje Kobilarne Lipica s kultivirano kraško krajino, čredo konj lipicanske pasme ter stavbno in umetnostno dediščino, se s tem zakonom razglasi za kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.
 

II. ZAVAROVANO OBMOČJE KOBILARNE LIPICA

 

2. člen

 
Zavarovano območje Kobilarne Lipica je v katastrski občini Bazovica in zajema vse parcele znotraj naslednjih meja: od južnih vrat poteka meja po jugovzhodnem robu parcele št. 1908/1 proti vzhodu, kjer prečka lokalno cesto Lipica-Škibini, se tukaj obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu parcele št. 1899/16 do severnih vrat, kjer prečka lokalno cesto Lipica-Sežana in se usmeri po severnem robu parcel št. 1879 in 1880 proti zahodu, kjer se obrne proti jugu in poteka po zahodnem in južnem robu parcele št. 1899/10 do južnih vrat, kjer se konča v začetni točki.
 
Zavarovano območje Kobilarne Lipica je vrisano na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki se hrani kot izvirnik pri ministrstvih, pristojnih za kulturo, varstvo narave in kmetijstvo.
 
Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje zavarovanega območja Kobilarne Lipica na podlagi meja iz tega člena in po uradni dolžnosti predlaga zaznambo zavarovanega območja Kobilarne Lipica v zemljiški knjigi v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
 

3. člen

 
Območje kultivirane kraške krajine Kobilarne Lipica, ki je kot del spomeniške celote pod posebnim varstvom, obsega: oblikovane pašne in travniške površine z zaščitnimi ograjami, hrastove gaje in drevorede.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window