Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-319/2007, stran 705 DATUM OBJAVE: 29.1.2007

RS 8-319/2007

 
 

319. Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom

 
 
Na podlagi petega odstavka 32.č člena, petega odstavka 32.e člena in petega odstavka 32.f člena Energetska zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2004, str. 92) določa:
 
-
način določitve zadostnih količin zemeljskega plina za zagotavljanje standardov zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
 
-
čas trajanja obveznosti dobaviteljev ob morebitni delni motnji pri dobavi zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
 
-
seznam mogočih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, zlasti posebnim odjemalcem;
 
-
podrobnejšo obvezno vsebino poročila dobaviteljev o zanesljivosti dobave zemeljskega plina;
 
-
način dokazovanja izvajanja ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
 
-
vrste odjemalcev oziroma njihovih trošil in vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema zemeljskega plina posameznim vrstam odjemalcev.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi v tej uredbi imajo enak pomen kot v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06; v nadaljnjem besedilu: zakon), poleg tega pa še:
 
-
"pogodba o prekinljivi dobavi zemeljskega plina" je pogodba, v kateri so določbe, ki dobavitelju omogočajo zmanjšanje ali prekinitev dobave zemeljskega plina v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona najpozneje v 24 urah od nastopa teh okoliščin;
 
-
"posebni odjemalec" je odjemalec zemeljskega plina iz prvega odstavka 32.d člena zakona.
 

3. člen

(določitev zadostnih količin zemeljskega plina za dobavo posebnim odjemalcem)

 
(1)
Vsak dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin posebnim odjemalcem, jim mora dobavljati zadostne količine v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona. Zadostne količine zemeljskega plina za posebne odjemalce se izračunajo kot seštevek potrebnih količin zemeljskega plina za dobavo pri povprečni mesečni zunanji temperaturi zadnjih 20 let in dodatnih količin izračunanih v skladu z naslednjim odstavkom tega člena.
 
(2)
Dodatne količine zemeljskega plina se izračunajo na naslednji način:
 
1.
v primeru iz prve alinee prvega odstavka 32.e člena: v višini 20 odstotkov potrebne štirinajstdnevne dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem v posameznem mesecu leta pri povprečni mesečni zunanji temperaturi zadnjih 20 let;
 
2.
v primeru iz druge alinee prvega odstavka 32.e člena: v višini 40 odstotkov potrebne petdnevne dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem pri povprečni januarski zunanji temperaturi zadnjih 20 let.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window