Navigacija

Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-4777/2002, stran 10413 DATUM OBJAVE: 13.11.2002

RS 95-4777/2002

 
 

4777. Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

 
 
Na podlagi petega odstavka 47. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02 in 67/02 – popravek) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen uredbe)

 
Ta uredba določa splošne pogoje za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, postopke popolnjevanja, pravice in dolžnosti pogodbenih pripadnikov rezervne sestave med usposabljanjem in opravljanjem vojaške službe, nadomestila, druge prejemke in povračila ter razloge za prenehanje oziroma odpoved pogodbe.
 

2. člen

(pomen pojmov)

 
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
kandidat je oseba, ki vloži vlogo za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske,
 
2.
pogodbeni pripadnik rezervne sestave je državljanka ali državljan, ki je na podlagi prostovoljne odločitve z Ministrstvom za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sklenil pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
 

3. člen

(splošni pogoji)

 
V rezervni sestavi Slovenske vojske lahko prostovoljno sodelujejo moški in ženske od dopolnjenega 18. leta starosti do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo ženske 40 let, moški 50 let oziroma 60 let, če so častniki, in če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
1.
da so državljani Republike Slovenije in nimajo dvojnega državljanstva,
 
2.
da so telesno in duševno sposobni za opravljanje vojaške službe, pri čemer ocenjevanje sposobnosti vsebuje tudi preverjanje gibalnih zmogljivosti, predpisano za pripadnike stalne sestave,
 
3.
da imajo ustrezno izobrazbo, ki je za vojake praviloma končana srednja poklicna šola, za podčastnika srednja ali višja šola in za častnika najmanj visoka strokovna šola,
 
4.
da so bili v skladu s predpisi varnostno preverjeni in zanje ne obstaja varnostni zadržek,
 
5.
da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev ali zoper njih ne teče kazenski postopek,
 
6.
da niso zaposleni v tujini oziroma da jih delodajalec ni napotil na opravljanje dela, usposabljanje ali šolanje v tujino za dalj kot tri mesece.
 
Ne glede na prejšnji odstavek pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne more biti oseba:
 
1.
ki ji je bila priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti ali je v postopku priznanja te pravice,
 
2.
ki je bila kot nabornik, vojak na služenju vojaškega roka ali vojaški obveznik rezervne sestave ocenjena kot nesposobna za vojaško službo,
 
3.
ki se ne razporeja na obrambne dolžnosti v skladu s predpisi o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti, razen državljanov, ki poklicno opravljajo delo duhovnikov in redovnikov v verskih skupnostih.
 
Osebe, ki se prednostno razporejajo na delovno dolžnost oziroma na dolžnosti v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, v skladu s predpisi o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti, lahko postanejo pogodbeni pripadniki rezervne sestave po predhodnem soglasju predlagatelja razporeditve.
 

II. POSTOPEK POPOLNJEVANJA S POGODBENIMI PRIPADNIKI REZERVNE SESTAVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window