Navigacija

Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-652/2006, stran 1565 DATUM OBJAVE: 17.2.2006

RS 17-652/2006

 
 

652. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

 
 
Na podlagi petega odstavka 54. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1–UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljevanju skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o:
 
-
poslih iz prvega odstavka 137.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US; v nadaljevanju ZISDU-1);
 
-
poslih iz drugega odstavka 137.a člena ZISDU-1.
 

II. VSEBINA POROČANJA SKRBNIKA AGENCIJI

 

2. člen

 
(1)
Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli, katerih predmet so:
 
-
denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;
 
-
vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;
 
-
instrumenti denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezane s skrbnikom.
 
(2)
Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa spada tudi s strani družbe za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejeta javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik oziroma s skrbnikom povezana oseba.
 

3. člen

 
Med posle iz druge alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slovenija, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma s skrbnikom povezano osebo.
 

III. ROKI POROČANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window