Navigacija

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3398/2004, stran 9281 DATUM OBJAVE: 16.7.2004

RS 77-3398/2004

 
 

3398. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-UPB1) (uradno prečiščeno besedilo)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o potrošniških kreditih, ki obsega:
 
-
Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK (Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih – ZPotK-A (Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4. 2004).
 
450-15/00-1/5
 
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Borut Pahor l. r.
 

Z A K O N O POTROŠNIŠKIH KREDITIH uradno prečiščeno besedilo (ZPotK-UPB1)

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga določa ta zakon.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit v obliki:
 
1.
odloženega plačila, zlasti pri prodaji blaga ali pri zagotavljanju storitev,
 
2.
posojila, zlasti gotovinskega posojila ali prekoračitve na tekočem računu,
 
3.
drugega podobnega finančnega dogovora, ki ima z ekonomskega vidika enak namen kot kredit.
 
(2)
Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem zakonu deluje za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 
(3)
Dajalec kredita je fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, ki da ali obljubi, da bo dala potrošniku kredit v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica.
 
(4)
Kreditni posrednik je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja posredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavnosti dajalca kredita, ki ga za to pooblasti s pogodbo.
 
(5)
Skupni stroški kredita so vsi stroški, ki vključujejo obresti in druge dajatve, ki so neposredno povezane s kreditno pogodbo in jih mora potrošnik plačati pri rednem odplačevanju kredita.
 
(6)
Efektivna obrestna mera so skupni stroški kredita, izraženi kot letni odstotek odobrenega zneska kredita. Letni odstotek se izračuna v skladu s 17. in 18. členom tega zakona.
 
(7)
Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit in je vračilo kredita zavarovano s hipoteko ali zemljiškim dolgom na nepremičnini.
 
Kadar fizična oseba, ki deluje izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, za zavarovanje kredita ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji nepremičnini, se uporabljajo določbe četrtega odstavka 4. člena tega zakona in določbe 7.a člena tega zakona.
 
(8)
Čista vrednost kredita je vrednost, ki jo prejme potrošnik plačano od dajalca kredita oziroma vrednost stvari, ki je bila dana potrošniku na kredit.
 

3. člen

(omejitve)

 
(1)
Ta zakon se ne uporablja za:
 
1.
(črtana);
 
2.
najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki določajo, da lastninska pravica na koncu preide na najemnika;
 
3.
kredite, ki so dani ali so omogočeni brez plačila obresti ali katerihkoli drugih stroškov;
 
4.
kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo nobene obresti ali stroški, pod pogojem, da potrošnik soglaša, da bo kredit poplačal v enkratnem znesku;
 
5.
kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 40.000 tolarjev;
 
6.
kreditne pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik zavezan poplačati kredit v obdobju največ treh mesecev in skupni znesek kredita ne presega višine trikratnega zajamčenega bruto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, za pretekli mesec;
 
7.
pogodbe za stalno dobavo storitev, če ima potrošnik med trajanjem njihove dobave možnost plačila v obrokih.
 
(2)
Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih računih, ki jih odobravajo banke in hranilnice, pri tem pa ne gre za račune za poslovanje s kreditnimi karticami, se uporabljajo določbe tega zakona samo, če je s tem zakonom tako posebej določeno.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window