Navigacija

Uredba o sodnem registru

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2632/2007, stran 6713 DATUM OBJAVE: 4.6.2007

RS 49-2632/2007

 
 

2632. Uredba o sodnem registru

 
 
Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 42/06 - ZGD-1 in 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O o sodnem registru

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
Ta uredba ureja:
 
1.
v zvezi s predlogi za vpis v sodni register:
 
-
način vlaganja predlogov za vpis v elektronski obliki in
 
-
uporabo obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register;
 
2.
v zvezi z listinami, ki se predložijo v elektronski obliki:
 
-
način predložitve listin v elektronski obliki in
 
-
način pretvorbe in overitve listin iz petega odstavka 28.a člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 42/06 - ZGD-1 in 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZSReg);
 
3.
način opravljanja vpisov in vročanja v elektronski obliki v skladu s 35.a členom ZSReg;
 
4.
način objave vpisov in objave predložitve listin iz prvega odstavka 43. člena ZSReg;
 
5.
vodenje informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin;
 
6.
način objave prevodov podatkov in listin iz 46.a člena ZSReg;
 
7.
način zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v informatizirano glavno knjigo v skladu z 48. členom ZSReg;
 
8.
način zagotavljanja javnosti vsebine zbirke listin v skladu z 48.a členom ZSReg in
 
9.
način vložitve zahteve za izpise v skladu z 48.b členom ZSReg.
 

2. člen

(pomen uporabljenih kratic)

 
V tej uredbi so uporabljene te kratice:
 
1.
ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.),
 
2.
ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) in
 
3.
ZEPEP je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo).
 

3. člen

(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kakor v ZPRS-1, ZSReg in ZEPEP)

 
(1)
Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
 
1.
"poslovni register" v prvi alineji 2. člena,
 
2.
"matična številka" v sedmi alineji 2. člena in
 
3.
"točka VEM" v prvem odstavku 12. člena.
 
(2)
Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
 
1.
"enotna identifikacijska številka" v tretjem odstavku 1.a člena,
 
2.
"vodenje sodnega registra" v prvem odstavku 2.a člena,
 
3.
"upravljanje sodnega registra" v tretjem odstavku 2.a člena,
 
4.
"subjekt vpisa" v 3. členu,
 
5.
"registrsko sodišče" v prvem odstavku 20. člena,
 
6.
"informatizirana glavna knjiga" v 1. točki prvega odstavka 44. člena,
 
7.
"informatizirana zbirka listin" v 2. točki prvega odstavka 44. člena.
 
(3)
Ta izraza, uporabljena v tej uredbi, imata pomen, opredeljen v teh določbah ZEPEP:
 
1.
"varen elektronski podpis" v 4. točki 2. člena,
 
2.
"kvalificirano potrdilo" v 19. točki 2. člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window