Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2883/2002, stran 6197 DATUM OBJAVE: 10.7.2002

RS 60-2883/2002

 
 

2883. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 2002.
 
001-22-87/02
 
Ljubljana, dne 4. julija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-F)

 

1. člen

 
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 – odločba US, 6/99, 56/99 – ZVZD in 99/2001) se v prvem odstavku 15. člena za 19. točko doda nova 19.a točka, ki se glasi:
 
"19.a vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji med služenjem vojaškega roka oziroma med usposabljanjem za rezervno sestavo policije;".
 

2. člen

 
V 23. členu se v 1. točki prvega odstavka doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
 
"– zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in študente ter otroke z motnjami v duševnem in telesnem razvoju;".
 

3. člen

 
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
"Višino pogrebnine določi zavod s splošnim aktom, upoštevaje nujne stroške pogreba."
 
Črtajo se peti, šesti in sedmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window