Navigacija

Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 126-5299/2004, stran 15185 DATUM OBJAVE: 25.11.2004

RS 126-5299/2004

 
 

5299. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17.a člena in osmega odstavka 30. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta sklep določa:
 
-
način in obseg upoštevanja posameznih postavk kapitala in postavk, ki znižujejo kapital družbe za upravljanje pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
 
-
podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
 
-
podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov in nelikvidnih sredstev, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti družbe za upravljanje,
 
-
podrobnejši način izračuna kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
 
-
rok, način in podrobnejšo vsebino poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje,
 
-
pravila za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje,
 
-
rok, način in podrobnejšo vsebino poročanja družbe za upravljanje Agenciji o načrtu za obvladovanje tveganj družbe za upravljanje.
 

II. PRAVILA ZA IZRAČUN KAPITALA

 

2. člen

 
Kapital družbe za upravljanje zaradi ugotavljanja kapitalske ustreznosti (v nadaljevanju: kapital) iz prvega odstavka 30. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU–1) se izračuna tako, da se seštejejo postavke kapitala iz 4. člena tega sklepa, upoštevajoč omejitve iz 3. člena tega sklepa in odštejejo postavke iz 5. člena tega sklepa.
 

3. člen

 
(1)
Posamezne postavke kapitala in sicer podrejeni dolžniški instrumenti in kumulativne prednostne delnice s fiksnim donosom iz 7., 8. in 9. točke 4. člena tega sklepa, skupaj ne smejo presegati vsote postavk kapitala iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena tega sklepa, zmanjšane za odbitne postavke iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 5. člena tega sklepa.
 
(2)
Podrejeni dolžniški instrumenti iz 8. točke 4. člena tega sklepa ne smejo presegati 50% vsote postavk iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena tega sklepa.
 
(3)
Podrejeni dolžniški instrumenti iz 8. točke 4. člena tega sklepa se morajo zadnjih pet let pred zapadlostjo upoštevati v kapitalu tako, da se njihova vrednost tehta z naslednjimi utežmi:
 
Preostali čas do zapadlosti         Utež
------------------------------------------------
od 5 do vključno 4 let            80%
od 4 do vključno 3 let            60%
od 3 do vključno 2 let            40%
od 2 do vključno 1 leta           20%
manj kot 1 leto                0%

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window