Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-488/2008, stran 1152 DATUM OBJAVE: 15.2.2008

RS 16-488/2008

 
 

488. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2008.
 
003-02-2/2008-7
 
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2A)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo "Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 127)" nadomesti z besedilom "Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/75/ES z dne 16. novembra 2005 o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2005, str. 55).".
 

2. člen

 
V 2. členu se v prvem odstavku 21. točka spremeni tako, da se glasi:
 
"21."Nesprejemljiva ponudba" je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.".
 

3. člen

 
V 14. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: "Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window