Navigacija

Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-970/2006, stran 2477 DATUM OBJAVE: 7.3.2006

RS 24-970/2006

 
 

970. Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

 
 
Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. februarja 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku, ki obsega:
 
-
Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999),
 
-
Zakon o spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-A (Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000),
 
-
Zakon o dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-B (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-C (Uradni list RS, št. 73/04 z dne 5. 7. 2004) in
 
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-D (Uradni list RS, št. 119/05 z dne 28. 12. 2005).
 
Št. 030-01/92-2/30
 
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
 
EPA 668-IV
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, dr. med. l.r.
 

Z A K O N O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU uradno prečiščeno besedilo (ZUP-UPB2)

 

PRVI DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

 

I. poglavje

TEMELJNA NAČELA

 

1. Veljavnost zakona

 

1. člen

 
(1)
Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
 
(2)
Javno pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah se podeli z zakonom, za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti.
 

2. Upravna zadeva

 

2. člen

 
(1)
Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava.
 
(2)
Šteje se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari.
 

3. Subsidiarna uporaba zakona

 

3. člen

 
(1)
Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno.
 
(2)
Na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom.
 
(3)
Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.
 

4. Uporaba zakona v drugih javnopravnih stvareh

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window