Navigacija

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-4158/2006, stran 10056 DATUM OBJAVE: 19.9.2006

RS 97-4158/2006

 
 

4158. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

 
 
Na podlagi drugega odstavka 29. člena in desetega odstavka 42. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in drugega odstavka 59. člena in enajstega odstavka 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) ter za izvrševanje drugega odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
 

P R A V I L N I K o bivanju v dijaških domovih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek sprejema in bivanja v javnih dijaških domovih, postopki uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov in študentov višjih šol, ki bivajo v njih, ter dokumentacija, ki se nanaša na dejavnost dijaških domov.
 
(2)
Ta pravilnik se uporablja tudi v dijaških domovih, ki so organizirani v okviru šol oziroma drugih zavodov.
 
(3)
V zasebnih dijaških domovih, ki se financirajo iz javnih sredstev za izvajanje javne službe, se določbe tega pravilnika uporabljajo, če je tako določeno s pogodbo o financiranju.
 

2. člen

(pravica bivanja v dijaškem domu)

 
(1)
Pravico bivanja v dijaškem domu ima vsaka oseba, ki ima status dijaka ali študenta višje strokovne šole in je sprejeta v dom v skladu s pogoji in po postopku, določenim s tem pravilnikom.
 
(2)
Če po sprejemu dijakov oziroma študentov višjih strokovnih šol ostanejo še prosta mesta, dijaški dom lahko sprejme študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v študentske domove v visokošolskih središčih, v skladu s predpisi o sprejemanju študentov v študentske domove. Pogoji bivanja in način uresničevanja pravic in obveznosti študentov visokošolskih zavodov se uredijo z domskimi pravili v skladu s predpisi, ki veljajo za bivanje v študentskih domovih.
 
(3)
Za druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu pod posebnimi pogoji oziroma dnevno obiskujejo določene interesne dejavnosti ali druge aktivnosti, se pogoji in pravila bivanja uredijo z domskimi pravili.
 
(4)
Če dijaški dom med šolskim letom v nezasedene nastanitvene zmogljivosti nastani osebe, ki nimajo statusa dijaka oziroma študenta, določi pogoje bivanja v skladu z domskimi pravili, tako da zagotovi nemoteno bivanje in izvajanje pravic in obveznosti dijakov in študentov v dijaškem domu v skladu s predpisi.
 

II. SPREJEM IN BIVANJE

 

A) Postopek sprejema v dijaški dom

 

3. člen

(razpisni postopek)

 
(1)
Dijaški dom določi posebej za dijake in posebej za študente višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: študenti) število prostih mest za sprejem novincev za naslednje šolsko oziroma študijsko leto in si k temu pridobi soglasje ministra, pristojnega za dijaške domove (v nadaljnjem besedilu: minister).
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za dijaške domove (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), javno objavi skupen razpis prostih mest v vseh dijaških domovih sočasno z razpisom za vpis v srednje oziroma višje strokovne šole. V tem razpisu se lahko objavijo tudi podatki o prostih mestih in pogojih sprejema ter bivanja v zasebnih dijaških domovih.
 
(3)
Dijaški dom izvaja informativne dneve, na katerih kandidate seznani s pogoji bivanja v njem, praviloma sočasno, kot jih izvajajo šole.
 
(4)
Kandidati se prijavijo v roku, določenem z razpisom, v en dijaški dom, v naslednjem roku lahko prijavo prenesejo v drug dijaški dom. Kandidati se prijavijo na obrazcu, ki ga določi minister (v nadaljnjem besedilu: prijavnica) in objavi na spletni strani ministrstva.
 
(5)
Dijaški dom lahko sprejme kandidata tudi zunaj rokov iz prejšnjega odstavka, če ima prosto mesto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window